Voor wie is de Code?

De Code is ontwikkeld voor alle partijen in de keten van schoonmaakdienstverlening. Dit zijn de opdrachtgevers, de opdrachtnemers (schoonmaakbedrijven die ook werkgever zijn), werknemers en adviesbureaus in de schoonmaakdienstverlening. Omdat de rol van elke partij een andere is, wordt elke partij in de Code apart benoemd. Met ideeën hoe die partij de Code kan toepassen.

Voor opdrachtgevers zijn de kernwoorden van de Code: zorgvuldig en sociaal betrokken. Zij worden aangesproken in hun rol als aanbesteder en contract verantwoordelijke. In die rol zijn zij mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van en de condities waaronder het werk wordt verricht.

Schoonmaakbedrijven worden aangesproken in hun rol als opdrachtnemer en als werkgever. Hierbij horen verschillende taken en werkzaamheden. De kernwoorden hierbij zijn: zorgvuldig, sociaal, transparant en controleerbaar.

De werknemers zelf worden aangesproken in hun rol als medewerker. Zij zijn van vitaal belang voor het behalen van de doelstellingen, die opdrachtgever en opdrachtnemer hebben afgesproken. De kernwoorden voor werknemers zijn: vakmatig en betrokken.

De laatste partij in de keten zijn de makelaars, ook wel adviseurs genoemd. Zij worden aangesproken in hun rol als makelaar en consultant voor opdrachtgevers en bedrijven. Hier zijn de kernwoorden: professioneel en transparant zoals bijvoorbeeld omschreven in de gedragscode van VMS.

Voor meer informatie over de rollen van de verschillende partijen, klik u hieronder verder: