Wat biedt de Code?

De Code biedt betrokken partijen een leidraad voor effectief marktgedrag. Effectief marktgedrag door een verantwoorde uitbesteding, voldoende uren om schoon te maken volgens de specificaties, het leveren van kwaliteit, een reële prijs, goed contractmanagement, gesprekken met de schoonmakers en een goede relatie tussen de ketenpartners.

Door ondertekening van de codeboekjeweb-2014 onderschrijven opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de schoonmaak- en glazenwasserbranche de visie en uitgangspunten voor verantwoordelijk marktgedrag. Ze leiden tot een duurzame verankering op hoog niveau van professionaliteit, kwaliteit en omgangsvormen in de branche, samengevat als: ‘verantwoordelijk marktgedrag’. Hierbij is het samenspel van de verschillende partijen essentieel.

Als u de Code toepast, bent u bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit kan winst opleveren in de zin van tevreden werknemers, met plezier in hun werk omdat ze de tijd hebben hun werk goed uit te voeren. Hogere kwaliteit. Daling van het ziekteverzuim en verloop. Langdurige contracten. Partnership met de opdrachtgever/opdrachtnemer in plaats van ‘wij-zij’. Een goede relatie en communicatie met de andere ketenpartners.

Klik hier voor meer informatie