Goed Makelaarschap (adviseurschap)

Goed makelaarschap richt zich onder andere op:

  • professioneel en transparant opereren conform de omschrijving in de gedragscode van VMS
  • het leveren van toegevoegde waarde in het proces van contractvorming op basis van professionaliteit en onafhankelijkheid
  • het voldoen aan de eisen van bekwaamheid als van ‘gecertificeerd makelaar in schoonmaakdienstverlening’
  • integriteit en
  • het slechts voor één opdrachtgever werken