Code-doelen

Als ondertekenaar is het verstandig om concrete doelen te benoemen die u met en door de Code wilt bereiken. Welke Code-doelen kunnen worden geformuleerd is afhankelijk van de fase waarin de organisatie met de Code zit. Zit een organisatie in de beginfase van de toepassing van de Code, dan zullen de doelen anders zijn dan wanneer een organisatie de Code al een tijd toepast. Ook de betrokkenheid van medewerkers speelt een rol bij het vaststellen en realiseren van Code-doelen.
Klik hier voor een aantal voorbeelden van concrete Code-doelen:

  • Voor x datum hebben we georganiseerd dat in alle aanbestedingstrajecten wordt opgenomen dat het wenselijk is dat opdrachtnemers de Code ondertekenen.
  • Als opdrachtgever vinden wij het belangrijk een gesprek met de schoonmaker aan te gaan. Daarom willen wij binnen een jaar de eerste gesprekken met 25 schoonmakers hebben. Onderwerp van gesprek zal onder andere zijn: de inhoud van het werk, de tevredenheid van en over het werk en de knelpunten waar de schoonmakers tegenaan lopen. Bij het eerstvolgende gesprek met de directie van het schoonmaakbedrijf zal dit voornemen worden besproken. Ook zal dan aan de orde komen onder welke voorwaarden we dit voornemen kunnen realiseren.
  • De organisatie zal voor x datum de 10 grootste opdrachtgevers benaderen om hen te informeren over de Code. De afdeling marketing & sales zal de opdrachtgevers benaderen. Hiervoor zal voor x datum een informatieset zijn ontworpen. De medewerker communicatie is voor die informatieset verantwoordelijk.
  • Wij schrijven vanaf x datum niet meer in met onrealistische tarieven. Daarnaast zullen wij offertetrajecten of aanbestedingstrajecten waar alleen prijs belangrijk is vermijden. Kwaliteit moet minimaal voor 30% meegewogen worden.
  • Voor x datum hebben we de Code en de toepassing ervan met alle medewerkers van de organisatie besproken. Na die besprekingen weten alle medewerkers wat de Code inhoudt en waar toepassing mogelijk is. Alle medewerkers kunnen voor x datum ideeën over de toepassing van de Code indienen, die samen met een personeelsvertegenwoordiging zullen worden bekeken op haalbaarheid en realisme. Voor alle ideeën die haalbaar en reëel zijn, zal een deadline voor realisatie worden gesteld.
  • Voor x datum hebben we met alle schoonmakers een gesprek gehad. In dit gesprek komen minimaal de volgende onderwerpen aan de orde: de tevredenheid van de schoonmaker, werkdruk, suggesties voor verbetering op het object en opleidingen.