Wat is de Code?

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag…

 • Is maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Is praktisch bruikbaar
 • Is maatgevend voor alle direct betrokken partijen
 • Is Fairtrade in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche
 • Wil de doorgeschoten marktwerking tegengaan
 • Wil dat ondertekenaars deze principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen toepassen in de dagelijkse praktijk
 • Bevordert daarmee de professionaliteit, vakmanschap, kwaliteit en omgangsvormen in de branche
 • Vraagt om inzet en samenspel van verschillende partijen
 • Is ontwikkeld in 2011
 • Is ontstaan in de schoonmaak- en glazenwassersbranche
 • Is van kracht in 4 sectoren: de schoonmaak- en glazenwassersbranche, de contractcatering, beveiliging en projectverhuizers

Voor het gemak wordt op deze website de Code Verantwoordelijk Marktgedrag als Code aangeduid.