Goed Opdrachtgeverschap

Goed Opdrachtgeverschap richt zich op bijvoorbeeld:

  • een combinatie van kwaliteit en prijs, dus op meer dan de laagste prijs
  • het stellen van minimum kwaliteitseisen aan opdrachtnemers
  • controle op de naleving van het contract
  • medeverantwoordelijkheid over de knip heen, zoals voor sociaal beleid, arbeidsomstandigheden en veiligheid
  • aandacht voor werkdruk en werkbeleving
  • aandacht bij en voor contractswisselingen
  • toegang voor erkende vakverenigingen
  • het geven van professionele impulsen en
  • het voeren van gesprekken met schoonmakers, om input te krijgen voor een volgende aanbesteding én te horen hoe zij het werk ervaren en waar u verbeteringen kunt aanbrengen

Niet alleen in de Code zijn richtlijnen voor opdrachtgevers opgenomen. Opdrachtgevers hebben ook wettelijke plichten. Zo kan op grond van het Burgerlijk Wetboek een opdrachtgever door een benadeelde werknemer worden aangesproken op arbeidsomstandigheden. Ook in de Arbo-wetgeving is Goed Opdrachtgeverschap opgenomen. Het houdt in dat opdrachtgevers aandacht hebben voor gezond en veilig werken in alle fases van de opdracht, dus van ontwerp tot oplevering of uitvoering.

Opdrachtgevers hebben invloed op de voorwaarden waaronder gewerkt wordt. De opdrachtgever verzorgt bijvoorbeeld de werklocatie of schrijft werkmethoden voor. Door bij het verlenen van een opdracht rekening te houden met gezond en veilig werken, kunnen opdrachtgevers positief bijdragen aan de werkomgeving en ervoor zorgen dat hun opdrachtnemers in staat zijn de wet na te leven. Opdrachtgevers kunnen ook in negatieve zin bijdragen, bijvoorbeeld door een te krap budget of een onrealistische planning.
Maar Goed opdrachtgeverschap biedt bovenal voordelen. Veilig en gezond werken en kwaliteit gaan hand in hand. Er zijn minder faalkosten en goed opdrachtgeverschap draagt bij aan de continuïteit van dienstverlening, het imago van een bedrijf en het welzijn van medewerkers en cliënten.

Speciaal voor publieke opdrachtgevers is een handreiking opgesteld, hoe zij bij de aanbesteding van opdrachten rekening kunnen houden met gezond en veilig werken. Ook is er door het ministerie een webinar georganiseerd over dit onderwerp.