Onjuiste toepassing van de Code

VOORWAARDEN INDIENEN KLACHT BIJ COMMISSIE CODE.

Klachtenprocedure

De commissie Code wordt vaak uit de praktijk benaderd met klachten over de onjuiste toepassing van de Code. Dit zijn klachten over verschillende onderwerpen. De commissie ervaart dit als een positieve ontwikkeling.

Mocht een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf, opdrachtgever of adviseur zich niet conform de Code gedragen, dan kunt u hierover bij ons een klacht indienen. De commissie Code kan klachten in behandeling nemen en een moreel appèl doen op de betrokken partij(en). Het gaat hier nadrukkelijk níet om een juridische klachtenprocedure.

 

Voorwaarden

Om alle klachten te kunnen behandelen en de doorlooptijd te versnellen dient er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:

  • Er wordt eerst een klacht ingediend bij de organisatie over wie wordt geklaagd. Pas als dit niets oplevert, kan men een klacht bij de Code Schoonmaak indienen.
  • Een klacht moet voldoende gemotiveerd en met aanvullende stukken onderbouwd zijn;
  • Een klacht wordt schriftelijk ingediend;
  • Een klacht moet betrekking hebben op de ketenrelatie binnen de schoonmaak- en glazenwassersbranche
  • De klacht richt zich niet op contractuele geschillen, dit soort klachten neemt de commissie niet in behandeling.

Klachten kunnen ingediend worden door een e-mail te sturen naar [email protected].

Hiervoor kunt u het klachtenformulier gebruiken.

De indiener ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt de klacht aan de commissie voorgelegd of deze in behandeling genomen kan worden. De indiener ontvangt binnen drie weken bericht of de klacht in behandeling genomen wordt