Onjuiste toepassing van de Code

De commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag kan zowel ondertekenaars als niet ondertekenaars aanspreken op het handelen conform Code. Mocht de commissie aanbestedingen in de praktijk signaleren die niet conform Code zijn, dan zal zij  partijen hierop aanspreken en partijen verzoeken om de aanbesteding aan te passen.

Daarnaast is het ook mogelijk om direct klachten in te dienen bij de commissie.

 

VOORWAARDEN INDIENEN KLACHT BIJ COMMISSIE CODE.

Klachtenprocedure

De commissie Code ontvangt diverse klachten over onjuiste toepassing van de Code. Dit zijn klachten over verschillende onderwerpen. De commissie ervaart dit als een positieve ontwikkeling.

Mocht een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf, opdrachtgever of adviseur zich niet conform de Code gedragen, dan kunt u hierover bij ons een klacht indienen. De commissie Code kan klachten in behandeling nemen en een moreel appèl doen op de betrokken partij(en). Het gaat hier nadrukkelijk níet om een juridische klachtenprocedure.

 

Voorwaarden

Om alle klachten te kunnen behandelen en de doorlooptijd te versnellen dient er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:

  • Er wordt eerst een klacht ingediend bij de organisatie over wie wordt geklaagd. Pas als dit niets oplevert, kan men een klacht bij de Code Schoonmaak indienen.
  • Een klacht moet voldoende gemotiveerd en met aanvullende stukken onderbouwd zijn;
  • Een klacht wordt schriftelijk ingediend;
  • Een klacht moet betrekking hebben op de ketenrelatie binnen de schoonmaak- en glazenwassersbranche
  • De klacht richt zich niet op contractuele geschillen, dit soort klachten neemt de commissie niet in behandeling.

Klachten kunnen ingediend worden door een e-mail te sturen naar marktgedragschoonmaak@ras.nl.

Hiervoor kunt u het klachtenformulier gebruiken.

De werkwijze van de commissie kunt u hier (pdf) terugvinden.