Praktijk

De markt voor reguliere en specialistische reiniging is al enige tijd sterk in beweging. Bij de aanbesteding van schoonmaakwerk, richten betrokken partijen zich in hoofdzaak op kostenverlaging. In het verleden meer dan nu maar nog steeds vinden sommige opdrachtgevers dat de prijs het belangrijkste item is. En soms gaan opdrachtnemers daarin mee. Beide partijen laten daarmee andere belangrijke aspecten, zoals kwaliteit van het werk en de arbeidsomstandigheden, onderbelicht.

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag biedt perspectief voor verbetering. En dat in de gehele cyclus van voorbereiding, het inkooptraject, de uitvoering van het contract en evaluatie. In al deze fases ligt de nadruk in het licht van de Code op kwaliteit van het werk, goede dienstverlening, goede arbeidsomstandigheden, sociaal beleid (ook over de knip heen), vakmanschap en professionaliteit, integriteit en een goede relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.