Hoe onderteken ik de Code?

Als u de Code wilt ondertekenen kan dat op een aantal manieren:

  • U bent benaderd door een opdrachtnemer over toepassing en ondertekening van de Code. U kunt de Code met deze opdrachtnemer ondertekenen. De opdrachtnemer zal zorgen voor een certificaat en het aanmelden van u als ondertekenaar bij de Code.
  • U kunt aansluiten bij een van de regionale ondertekeningen die door de Code Schoonmaak worden georganiseerd.

De commissie Code Schoonmaak gaat graag met u in gesprek over uw beweegredenen om de Code te ondertekenen. Ook willen we graag van u horen hoe u de Code toepast of wenst te gaan toepassen. Daarin kunnen we van elkaar leren. U van ons maar wij ook zeker van u.
Dit heeft te maken met het moreel appel wat wij met de Code op u doen.

De Code digitaal ondertekenen is niet mogelijk. Dit heeft te maken met het gesprek dat wij met elkaar willen voeren over de toepassing van de Code.