Algemeen

Toepassing van de Code hoeft niet moeilijk te zijn. Want hoe moeilijk is het om zich fatsoenlijk te gedragen en een ander met respect te benaderen en behandelen? Het respect dat elke ondertekenaar ook zelf wil krijgen. Toch vinden veel ondertekenaars het lastig om te bedenken wat ze in hun dagelijkse praktijk anders kunnen doen als ze de Code willen toepassen. En soms is dat ook zo. Maar veel vaker nog zijn er grote stappen te zetten.
Ter inspiratie een aantal terreinen waarop de Code kan worden toegepast:

 • Behandel anderen met respect en zoals je zelf behandeld wilt worden, zeg elkaar gedag
 • Benader je opdrachtgevers/opdrachtnemers systematisch over de Code
 • Bespreek in een vroeg stadium met de schoonmakers het aflopen van contracten en contractswisselingen, dit voorkomt onrust
 • Bied opleidingen aan en investeer in ontwikkeling van werknemers
 • Blijf on speaking terms met je contractspartner(s)
 • Borg de toepassing van de Code en laat dat niet van 1 persoon afhankelijk zijn
 • Communiceer contractsafspraken over de schoonmaakdienstverlening met je eigen medewerkers (schoonmakers en werknemers van de opdrachtgever)
 • Controleer de dienstverlening die in het contract is opgenomen
 • Draag verantwoordelijkheid voor sociaal beleid en handel daarnaar
 • Ga in gesprek met je ketenpartners over ondertekening van de Code
 • Gebruik minimaal twee maanden overgangstermijn bij een contractswisselin
 • Hanteer bij controlewerkzaamheden acceptabele termijnen
 • Houd je aan de artikelen in de CAO
 • Indexeer tarieven
 • Informeer alle werknemers van je organisatie over de Code en de toepassing ervan
 • Investeer in sociaal beleid
 • Ken het verschil tussen selectie- en gunningscriteria
 • Laat zien dat voor schoonmaak een vakopleiding nodig is
 • Leg tussentijdse wijzigingen in de schoonmaakdienstverlening schriftelijk vast
 • Neem kwaliteit mee in de offerteprocedure/aanbesteding of in de offertes
 • Ondersteun, waar nodig, de opdrachtnemer met het inrichten van sociaal beleid
 • Regel voldoende deskundigheid op het gebied van offerteprocedures en aanbestedingen
 • Richt contractmanagement goed in, weet hoe je contract in elkaar zit
 • Streef naar langdurige contracten
 • Vraag/offreer alleen realistische tarieven en uren
 • Vraag schoonmakers om input voor een nieuw contract, zij weten als geen ander wat verbeterd kan worden
 • Zorg dat je administratie op orde is (t.b.v. contractswisseling)