Missie en visie

Missie

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag vormt dé sociale standaard voor de schoonmaakbranche, opgesteld door vertegenwoordigers van opdrachtgevers, opdrachtnemers, intermediairs en vakbonden. De focus van de Code ligt op oprechte aandacht voor de schoonmaker, duurzame inzetbaarheid, partnership, oog voor elkaars belangen, transparantie en een eerlijke prijs.

Visie

Alle betrokken partijen nemen verantwoordelijkheid om de Code te implementeren, verder te ontwikkelen en elkaar aan te spreken. Er wordt niet over, maar mét de schoonmaker gesproken.

Doordat de verhoudingen tussen partijen verbeteren komt er gelijkwaardigheid in partnerships en ontstaan duurzame relaties. Schoonmakers voelen zich gewaardeerd en kunnen onder goede arbeidsomstandigheden kwalitatief goed werk leveren.