Waarom bestaat de Code?

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag (.pdf) is opgesteld door een breed samengestelde commissie en moet leiden tot verantwoordelijk marktgedrag op basis van duurzame marktverhoudingen in de schoonmaakmarkt. De code is uniek, verstrekkend en toonaangevend, en opgesteld door een commissie, waarin zowel de verschillende marktpartijen als vakorganisaties en deskundigen zijn vertegenwoordigd.

Aanleiding voor de opstelling van de code waren de historische schoonmaakstakingen in het eerste kwartaal van 2010, opgezet om CAO-eisen kracht bij te zetten. De stakingen hadden een grote maatschappelijke impact. De schoonmakers werden zichtbaar. Stations en treinen vervuilden, kantoren en delen van ziekenhuizen werden niet meer schoongemaakt.

Tijdens de stakingen ging veel aandacht uit naar de werkdruk, de kwaliteit van het werk, de bejegening van werknemers door hun leidinggevenden en meer in het algemeen: de verharding van de marktverhoudingen door teruglopende schoonmaakbudgetten, scherpe prijsconcurrentie en kortlopende contracten. Een direct gevolg van de toegenomen dynamiek in de sector.

Positief is dat veel belanghebbenden, waaronder tal van grote partijen, zich achter dit initiatief scharen om te komen tot een code. Daarmee nemen zij hun verantwoordelijkheid voor duurzame marktcondities. Uiteindelijk leidt dit niet alleen tot verbetering van de arbeidsverhoudingen, maar ook tot een hechtere relatie tussen opdrachtgevers, leveranciers en werknemers en tot een grotere tevredenheid over de kwaliteit van het werk.