Rendement uit het Contract

Hoe zorg ik dat mijn organisatie de gewenste resultaten uit het contract behaalt?

Een contract sluiten is één ding, contractafspraken uitvoeren en de realisatie daarvan volgen een ander. Veel nadruk ligt op de 1e fase, het maken van afspraken. Na ondertekening van het contract verwatert de aandacht. Bij alle contractspartners. Terwijl aandacht voor het contract en de afspraken opdrachtgever en opdrachtnemer veel kan opleveren: een ‘echte samenwerking tussen contractpartijen’ en een veel grotere kans om de gewenste en afgesproken resultaten te behalen.

Focus op contractmanagement wordt steeds belangrijker, ook in de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Met ieder zijn eigen rol en juiste invulling van die rol, voor álle betrokkenen, bij opdrachtgever, intermediair én opdrachtnemer, van hoog tot laag en van begin tot eind. Alleen op deze manier kunnen uiteindelijk de resultaten worden behaald die afgesproken zijn.

Om hieraan een belangrijke bijdrage te leveren heeft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag voor de Schoonmaak en glazenwassersbranche besloten deze training te ontwikkelen. De training is bedoeld om alle betrokkenen te ondersteunen met het bereiken van de afgesproken resultaten.

Na afloop van deze training beschikt de deelnemer over...

 1. Kennis van de exacte inhoud en doelstellingen van de Code;
 2. Vaardigheden om de Code en het contract te ’vertalen’ naar en in de eigen organisatie:
  – Welke informatie uit de code en het contract wordt gecommuniceerd?
  – Hoe wordt deze informatie naar alle betrokkenen partijen op de juiste wijze gecommuniceerd?
 3. Vaardigheden om een er voor de te zorgen dat de werkvloer de gemaakte afspraken op de juiste wijze kan uitvoeren (‘het sociale beleid’);
 4. Vaardigheden om de gemaakte afspraken op de juiste wijze te bewaken (meten = weten);
 5. Vaardigheden/instrumenten (w.o. communicatie tussen verschillende betrokken partijen) om er voor te zorgen dat opdrachtgever en opdrachtnemer uitvoeren wat afgesproken is. Zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ afspraken. Tevens ook borging van de afspraken.

Doelgroep ............. ................... ..............

 1. Inkopers en Contractmanagers opdrachtgever;
 2. Directie / Management SMB’s (w.o. ook Sales / Commercie);
 3. Adviseurs / Makelaars;
 4. Facilitaire Managers / Beheerders / Rayonleiders (verantwoordelijk voor grote objecten);
 5. Overige betrokkenen (w.o. tendermanager)
  .

Niveau

Van de deelnemers wordt tenminste WO/HBO werk- en denkfunctie verwacht en minimaal 3 jaar werkervaring in de branche.
Ook MBO++ behoren tot de potentiële deelnemers. In dat geval worden er wel hogere eisen gesteld aan de werkervaring en het bekleden van meer verschillende functies binnen de branche (tenminste 10 jaar).

Duur & Data

Lestijden van 09.00-13.00 uur

Culemborg
Maandag 4 oktober
Maandag 11 oktober
Maandag 1 november

..

Investering

€ 690,- per deelnemer (excl. BTW).

Elke 2e deelnemer van dezelfde organisatie in dezelfde groep krijgt 50 euro korting (€ 640,-)

Certificering

Deelnemers ontvangen na afloop de bijbehorende ‘Verklaring van Deelname’.

Locatie

UL-Team – Anthonie van Diemenstraat 19 – Culemborg