Gesprek met de schoonmaker

In de Code is opgenomen dat u gesprekken voert met de schoonmaker. Dit kan vanuit verschillende invalshoeken gebeuren, vanuit uw rol als opdrachtgever, vanuit uw rol als opdrachtnemer en vanuit uw rol als werkgever. Uiteraard zal de invalshoek bepalend zijn voor de inhoud van het gesprek.

Als opdrachtgever kunt u op verschillende momenten het gesprek aangaan met de schoonmaker. Voor en tijdens het contract maar ook nadat het contract is gesloten.

De schoonmakers zijn de medewerkers die het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot uitvoer brengen, die de afspraken moeten nakomen die in het contract zijn gemaakt. Als het gaat om schoonmaak kennen de schoonmakers het object dan ook het beste. Een gesprek met de schoonmakers over wat hun ervaringen zijn bij de schoonmaak is dan ook raadzaam.
Een dergelijk gesprek is heel geschikt als input voor de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding of offerteprocedure. Dit gesprek kan dan het beste voorafgaand aan een nieuwe aanbesteding of offerteprocedure plaatsvinden. Een keer meelopen met de schoonmakers kan u als opdrachtgever ook op idee├źn brengen. Dit geldt uiteraard ook voor de opdrachtnemer en werkgever.

Ook als opdrachtnemer zijn gesprekken met schoonmakers voordelig. Ook hier gaat het om gesprekken op verschillende momenten. Zo informeert het schoonmaakbedrijf de schoonmakers over de einddatum van een contract en welke gevolgen dit voor hen heeft. Met name over contractswisseling willen schoonmakers vroegtijdig iets weten. Dit gaat immers over bij welke werkgever ze hun dienstverband continueren/voortzetten, of ze werkzaam blijven op hetzelfde object of dat ze over een paar maanden andere objecten schoonmaken.
Ook als opdrachtnemer kan het schoonmaakbedrijf zijn voordeel halen voor een nieuwe aanbesteding of offerteprocedure. Via een gesprek met de schoonmakers op het bewuste object kan het schoonmaakbedrijf achterhalen waar verbeteringen in dienstverlening mogelijk zijn. De schoonmakers weten immers het beste hoe het reilt en zeilt bij die opdrachtgever op dat object met die gebruikers. Dit kan voor de opdrachtnemer/werkgever als input dienen voor een inschrijving bij een hernieuwde aanbesteding/ offerteprocedure.

Lees ook:

Om opdrachtgevers en opdrachtnemers/werkgevers te ondersteunen bij het opstarten van gesprekken met schoonmakers is een checklist opgesteld. Klik hier voor deze checklist (pdf).