Mogelijke onderwerpen tijdens een werkvloergesprek

In een werkvloergesprek (gesprek met de schoonmakers) kunnen de volgende onderwerpen onder andere aan de orde komen:

  • Tegen welke problemen lopen de schoonmakers aan (werkuitvoering, organisatorisch, werkdruk, contact met gebruikers)?
  • Wat kan makkelijker of beter georganiseerd worden (volgorde schoonmaakwerkzaamheden, meerdere rondes sanitair, indeling en plaats van werkkar en werkkast)
  • Hoe is de frequentie (goed, te hoog of te laag en waarom, welke werkplekken kunnen minder frequent schoongemaakt worden en waarom)?
  • Hoe ervaren de schoonmakers de verschillende schoonmaakmaterialen (gebruikersvriendelijkheid, voldoende aanwezig, wel of niet aan vervanging toe)?
  • Hoe is het contact met de gebruikers (goed, verbetering nodig, kennis van de gebruikers over schoonmaakafspraken)?
  • Welke verbeteringen zouden de schoonmakers graag terug willen zien in het hernieuwde contract? (kwaliteit, inhoud, frequentie, volgorde werkzaamheden, relatie)
  • Welke oplossingen voor welke problemen kunnen naar de mening van de schoonmakers al in het hernieuwde contract verwerkt worden?