‘WIE GOED DOET, GOED ONTMOET’

Op 18 maart 2014 tekenden 13 nieuwe ondertekenaars de Code.

Op 18 maart 2014 tekenden 13 nieuwe ondertekenaars tijdens een regionale ondertekening in de Spreeuwelse Heide (Westelbeers) de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviesbureaus waren eensgezind: ‘Als de schoonmaker tevreden is met en in zijn werk, dan is de opdrachtgever ook tevreden.’ Door ondertekening van de Code geven de ondertekenaars aan maatschappelijk verantwoord te zullen ondernemen. Voor de kersverse ondertekenaars niet anders dan wat ze al doen: gewoon fatsoenlijk gedrag vertonen.

Onder leiding van commissielid Rob Westerlaken gaven de ondertekenaars aan waarom zij de Code wilden ondertekenen. Westerlaken gaf een voorzet door de ondertekenaars een spiegel voor te houden: ‘Wat je jezelf niet wil aandoen, moet je ook een ander niet willen aandoen’. En: ‘Alleen kunnen we het niet oplossen, we moeten het samen doen. We zijn allen verantwoordelijk voor het welzijn van de schoonmaker.’

Welzijn van de schoonmaker is belangrijk
Tijdens de ondertekening deelden de kersverse ondertekenaars hun visie op de Code. ‘Het is nodig dat het menselijke gezicht terugkomt in de schoonmaak. Want wie wordt er nu gelukkig als een object onder dezelfde voorwaarden als voorheen voor 10% minder budget moet worden schoongemaakt’, aldus de heer van der Pool, voorzitter van de FMN en directeur van VisionFM. En de heer Hanken van TopCleaners gaf aan dat ‘je het direct terugkrijgt van de opdrachtgevers als je je personeel goed behandelt’.  De heer Hofkens van Jos Hofkens HIG BV ziet helaas nog te vaak aanbestedingen onder de kostprijs. ‘Daar doen we niet aan mee. We kunnen dan niet de kwaliteit leveren die we willen en onze medewerkers zijn dan niet tevreden’, aldus de heer Hofkens.

Je krijgt niet altijd wat je inkoopt
Mevrouw Mulder van Towers Watson vertelde dat ze in de volgende aanbesteding verbeteringen wil aanbrengen om te zorgen dat ze krijgt wat ze inkoopt. Mulder: ‘De mooie verhalen van de schoonmaakbedrijven komen helaas niet altijd uit. Het gebeurt te weinig dat de communicatie van beide kanten komt.’ De heer Verbeek van TFM BV is als adviseur daarom ook kritisch op de opdrachtgever. ‘Ik stel de opdrachtgever de vraag of het realistisch is wat hij vraagt en of  zijn verwachtingen ook realistisch zijn. Daarin zijn nog winsten te boeken waarmee het leven van de schoonmaker makkelijker gemaakt kan worden’, zo laat Verbeek weten.

Communicatie
De heer van Engelen van Engelen Facility BV gaf aan dat communicatie het belangrijkst is om tot het beste resultaat te komen. Dit werd beaamd door de heer Nederstigt van schoonmaakbedrijf AltijdNeDjes. Nederstigt: ‘We hebben in de bedrijfsnaam het woord netjes bewust verkeerd geschreven. De D staat voor duidelijk: ik maak altijd duidelijke afspraken en hou me eraan.’

Zelfverklaring
De heer Westerlaken ging in op het nemen van verantwoording en over de toepassing van de Code in een zelfverklaring.’De commissie is daarover nog niet tevreden. Het gebeurt te vaak dat een organisatie niets eigens toevoegt aan het format van de zelfverklaring of dezelfde zelfverklaring als eerder gebruikt en alleen de datum aanpast. Terwijl dit juist een heel goed middel is om te laten zien wat je met die Code doet en hoe die Code van invloed is op je gedrag en je werk’, aldus de heer Westerlaken.

Samen naar een sterkere keten
De Code werd op 21 juni 2011 geïntroduceerd om een einde te maken aan de doorgeschoten marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwasserbranche.
Een initiatief waarmee de branche eerlijker en duurzamer kan werken. Alleen door actief samen te werken kunnen opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de branche een sterke keten vormen.

Sinds de introductie van de Code hebben meer dan 740 organisaties de Code onderschreven, waaronder Erasmus MC, gemeente Amsterdam, NS en Schiphol.

Op 18 maart 2014 hebben de volgende bedrijven de Code ondertekend:Anico schoonmaakdiensten, CC Facilities, Engelen Facility BV, Fresco Facility Services bv, Hospitality Consultants, Jos Hofkens HIG BV, iNFacilities, Schoonmaakbedrijf AltijdNeDjes, TFM BV, TopCleaners, Towers Watson Netherlands B.V., VisionFM en WBLO B.V.