Investeer in de Schoonmaker

De schoonmaker is de belangrijke schakel in de ketensamenwerking. Om deze samenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en schoonmakers goed te laten functioneren moet de schoonmaker zijn of haar vak goed en met plezier uit kunnen voeren. Alleen dan kan er kwaliteit geleverd worden, wat alle partijen ten goede komt. Daarom willen we in 2024 de focus leggen op degenen die letterlijk het vuile werk moeten opknappen en de belofte naar de klant waar moeten maken: de schoonmakers. De mensen die ervoor zorgen dat wij een prettige werkplek hebben, in een schone trein kunnen reizen en in een smetteloze hotelkamer kunnen slapen. Het is daarom ontzettend belangrijk dat er in de schoonmaker wordt geïnvesteerd.

Voor de Best Practice Awards 2024 zijn wij op zoek naar voorbeelden waarbij opdrachtgevers en opdrachtnemers aantoonbaar investeren in de schoonmakers.

Hoe kunnen we investeren in de schoonmaker en het werk aangenamer maken, wat zijn de mogelijkheden van hun leidinggevenden, hebben zij daardoor meer plezier in het werk? Welke investeringen heeft de werkgever gedaan om de werkzaamheden voor de schoonmaker makkelijker te maken en welke kansen biedt dit? Wat kan de opdrachtgever doen om het werk voor de schoonmaker makkelijker en plezieriger te maken en hoe verandert dit de onderlinge relaties.

Het draait hierbij om samenwerking in de driehoeksverhouding tussen werkgever, opdrachtgever en schoonmaker, waarbij er geïnvesteerd wordt in de schoonmaker, de waardering voor het werk van de schoonmaker groter wordt en de schoonmaker zijn werk goed en met plezier uit kan voeren.

Wie zou de BPA 2024 kunnen winnen?

Om een kans te maken op de Best Practice Award moet de inzending bij voorkeur voldoen aan meerdere (onderstaande) aspecten. Gebeurt dit op een bijzondere manier stijgen de kansen om te winnen!

 

Aandacht voor de schoonmaker

 • Er is aandacht voor de schoonmaker.
 • Er wordt naar de schoonmaker geluisterd. Er is aandacht voor werk gerelateerde zaken maar ook voor privéomstandigheden.
 • Er wordt gebruik gemaakt van zijn vaktechnische kennis en ideeën.

 

Een (sociaal) veilige werkomgeving

 • Binnen de driehoeksverhouding wordt grensoverschrijdend gedrag zoals discriminatie, pesten, fysiek geweld of seksuele intimidatie niet geduld.
 • De schoonmaker is zich bewust van een sociaal veilige werkomgeving, weet zich weerbaar op te stellen en weet (en durft) desgewenst hulp in te roepen van een vertrouwenspersoon.
 • Er is sprake van waarborgen voor sociale veiligheid.

 

Investeren in middelen, materialen en methoden

 • De werkgever is formeel verantwoordelijk als het gaat om de werkdruk bij de schoonmaker. Hij brengt deze in kaart, bijvoorbeeld middels het gebruik van de Werkdrukmeter Schoonmaak.
 • Er is sprake van investeringen in middelen, materialen en methoden om het werk aangenamer, lichter, gezonder en minder belastend te maken.
 • Er wordt minder gebruik gemaakt van chemicaliën of er worden producten op natuurlijke basis gebruikt.

 

Investering in de persoon

 • Er wordt geïnvesteerd in de persoon. De schoonmaker krijgt naast de verplichte opleidingen extra opleidingen in de diepte. Dit kunnen taaltrajecten zijn of vakinhoudelijke opleidingen.
 • Er zijn trajecten om de schoonmaker financiële inzichten te geven of te helpen met schulden.
 • Projecten die als doel hebben de vitaliteit van de schoonmaker te bevorderen.
 • Er zijn trajecten voor persoonlijke ontwikkeling of voor de loopbaan van de schoonmaker.

 

Waardering voor de schoonmaker

 • De schoonmaker krijgt de waardering die hij verdient voor zijn werk. Dit kan bestaan uit een simpel compliment,
 • Er worden regelmatig teamuitjes of een speciale dag georganiseerd voor de schoonmaker.
 • De schoonmaker in het zonnetje wordt gezet.
 • De schoonmaker wordt gezien als onderdeel van het geheel en niet als extern.

 

De schoonmaker wordt betrokken bij nieuwe aanbestedingen en uitvoer van contract

 • De schoonmaker wordt als gesprekspartner aan de voorkant betrokken bij het proces van aanbestedingen of contractwisseling.
 • De schoonmaker wordt tijdens uitvoer van het contract bevraagd of de realiteit overeenkomst met het geschetste beeld uit het contract.
 • De werkdrukmeter wordt ingezet en de resultaten worden adequaat opgepakt door de ketenpartners.

Wat is een best practice eigenlijk?

Een Best Practice is een samenwerking tussen partijen (minimaal 2) volgens het gedachtegoed van de Code: fair zaken doen met oog voor ieders belangen.

Met als resultaten: verbeterde arbeidsomstandigheden, een versterking van de betrokkenheid van de schoonmaakmedewerker en een verbetering van de kwaliteit van het schoonmaakwerk.
.

Waar gaat een best practice over?

Een Best Practice gaat vaak niet over ingewikkelde zaken, maar over voor de hand liggende ‘oplossingen’ voor een probleem. Een Best Practice zit wellicht al verpakt in uw zelfverklaring!

Lees hier waar de vorige Best Practices over gingen die een award in de wacht sleepten.

Wat heb je eraan? .

Naast dat je op marktverantwoordelijke wijze samenwerkt en hier de vruchten van plukt, is de award-uitreiking een uitgelezen kans om dit ook ‘publiek‘ te maken. De vakbladen en de regionale en nationale pers zijn zeer geïnteresseerd in jouw samenwerkingsverhaal.

Deze award is een icoon geworden in de schoonmaakbranche. En de award-uitreiking een feestelijke bijeenkomst die je niet mag missen!

Criteria 2024

Alle ingezonden Best Practice voor de BPA 2024 dienen te worden beoordeeld op basis van de volgende criteria en de samenhang daarbij:

 1. Goed voorbeeld voor anderen:
  De Best Practice is gelet op voorgaande punten van aandacht een goed voorbeeld voor anderen, het heeft door de inhoud een voorbeeldfunctie voor anderen en moet kunnen dienen als stimulans tot navolging.
 2. Ketensamenwerking:
  De Best Practice laat partnership zien tussen de opdrachtgever, opdrachtnemer en de schoonmaker.
 3. Duurzaam:
  De Best Practice is duurzaam en niet eenmalig en laat de toepassing van de Code Schoonmaak zien. Het gaat over concrete handelingen in de toepassing van de Code, waarbij de schoonmaker centraal staat en heeft zijn nut al bewezen of is als werkwijze in de bedrijfsvoering gewaarborgd.
 4. Innovatief:
  De Best Practice heeft een innovatief karakter welk is ingebed binnen het bedrijf, de sub sector en/of de gehele sector en het beschrijft welke ervaringen hiermee zijn opgedaan.
 5. Positief effecten voor schoonmakers en glazenwassers:
  De Best Practice heeft naar de toekomst toe een positief effect voor schoonmakers en glazenwassers. Deze effecten worden aan de hand van concrete cijfers van de periode voor en na de Best Practice omschreven.

Winnaar 2023

Op 7 december werd voor de 10e keer de Best Practice Award uitgereikt. De finale van deze jubileumeditie van de awards vond plaats op 7 december 2023 bij InnStyle in Maarssen. Tevens was de feestelijke uitreiking te volgen via een livestream.

De vele inzendingen voor de BPA 2023 rondom het thema ‘De stem van de schoonmaker’ kwamen van zowel het MKB als de grote schoonmaakbedrijven. Daarom werd in beide categorieën een award uitgereikt voor de beste ketensamenwerking volgens de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Winnaars van de Best Practice Award 2023 zijn geworden Nellen Schoonmaakdiensten voor het MKB en CSU in de categorie grote bedrijven.

Lees meer over deze winnaar…