De stem van de schoonmaker

Op 7 december vindt de uitreiking van de BPA 2023 plaats. Thema dit jaar is “De stem van de schoonmaker”. Het gaat vaak over de opdrachtgevers en de schoonmaakbedrijven als opdrachtnemers, maar de schoonmaker is een cruciale schakel in de kwaliteit van de schoonmaak en de tevredenheid van gebruikers van een pand.

Centraal staat dit jaar dan ook de samenwerking in de driehoeksverhouding tussen werkgever, opdrachtgever en schoonmaker, waarbij eigen inbreng van de schoonmaker aangemoedigd wordt, de waardering voor het werk van de schoonmaker groter wordt en de schoonmaker zijn werk goed, gezond en met plezier uit kan voeren.

Doel is om de schoonmaker stap voor stap meer regie te geven over de inrichting van het werk. Wordt er geluisterd naar de schoonmaker? Wordt er gevraagd naar hun inbreng en kijk op de werkzaamheden die zij uitvoeren? Krijgen zij voldoende sociale ondersteuning? Welke acties heeft de werkgever ondernomen om de werkdruk te verlagen en een veilige werkomgeving te bieden?

Voor de Best Practice Award 2023 zijn wij op zoek naar voorbeelden waarbij opdrachtgevers en opdrachtnemers schoonmakers in gesprek gaan met de schoonmakers, hen betrekken bij aanbestedingen en zo meer loyaliteit en plezier creëren bij de schoonmakers. Welke kansen biedt dit en wat betekent meer eigen regie van de schoonmakers voor de opdrachtgever en de onderlinge relaties?

Wie zou de BPA 2023 kunnen winnen?

Een of meer aspecten die onderdeel kunnen zijn van een Best Practice zijn de volgende:

1. Menselijke maat
Er is sprake van een menselijke maat en een cultuur waarbij de schoonmaker zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt, trots is op het schone eindresultaat en op de werkgever. Hierdoor is er ook een sfeer van betrokkenheid en loyaliteit.

2. Een (sociaal) veilige werkomgeving:

Binnen de driehoeksverhouding wordt grensoverschrijdend gedrag zoals discriminatie, pesten, fysiek geweld of seksuele intimidatie niet geduld. De schoonmaker is zich bewust van een sociaal veilige werkomgeving, weet zich weerbaar op te stellen en weet (en durft) desgewenst hulp in te roepen van een vertrouwenspersoon. Er is sprake van waarborgen voor sociale veiligheid.

3. Dagschoonmaak en hospitality

Dagschoonmaak komt steeds vaker voor, waardoor de schoonmaker goed in contact is met mensen/bezoekers in de werkomgeving zoals een ziekenhuis of hotel. De schoonmaker is zichtbaar en gedraagt zich hierbij gastvrij en omgevingsbewust.

4. De schoonmaker wordt betrokken bij nieuwe aanbestedingen c.q. contractwisselingen

De schoonmaker wordt als gesprekspartner aan de voorkant betrokken bij het proces van aanbestedingen of contractwisseling.

5. In gesprek met de schoonmaker

De schoonmaker is minstens een keer per jaar in gesprek met de leidinggevende over de voortgang van de werkzaamheden, eventuele knelpunten, of wensen wat betreft opleidingen en eventueel perspectief op doorstroom. Ook is er aandacht voor de privésituatie van de schoonmaker. Dit gesprek vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid, waarbij goed geluisterd wordt naar de werknemer/schoonmaker en daar waar nodig actie wordt ondernomen door de werkgever om de rol en positie van de schoonmaker te verbeteren.

6. Aandacht voor werkdruk en ergonomie

De werkgever is formeel verantwoordelijk als het gaat om de werkdruk bij de schoonmaker. Hij brengt deze in kaart, bijvoorbeeld middels het gebruik van de Werkdrukmeter Schoonmaak. Dit aangevuld met structurele aandacht voor een juiste ergonomie, ondersteund door advies van een deskundige in de ergonomie en met blijvende opvolging door de leidinggevende.  Vanuit de Code Schoonmaak spreken wij ook de opdrachtgever aan om hier aandacht voor te hebben.

Wat is een best practice eigenlijk?

Een Best Practice is een samenwerking tussen partijen (minimaal 2) volgens het gedachtegoed van de Code: fair zaken doen met oog voor ieders belangen.

Met als resultaten: verbeterde arbeidsomstandigheden, een versterking van de betrokkenheid van de schoonmaakmedewerker en een verbetering van de kwaliteit van het schoonmaakwerk.
.

Waar gaat een best practice over?

Een Best Practice gaat vaak niet over ingewikkelde zaken, maar over voor de hand liggende ‘oplossingen’ voor een probleem. Een Best Practice zit wellicht al verpakt in uw zelfverklaring!

Lees hier waar de vorige Best Practices over gingen die een award in de wacht sleepten.

Wat heeft u eraan? .

Naast dat u op marktverantwoordelijke wijze samenwerkt en hier de vruchten van plukt, is de award-uitreiking een uitgelezen kans om dit ook ‘publiek‘ te maken. De vakbladen en de regionale en nationale pers zijn zeer geïnteresseerd in uw samenwerkingsverhaal.

Deze award een icoon geworden in de schoonmaakbranche. En de award-uitreiking een feestelijke bijeenkomst die u niet mag missen!

Criteria 2023

De inzendingen voor de Best Practice Awards 2023 zullen beoordeeld worden aan de hand van de volgende vijf criteria:

 1. De Best Practice is een goed voorbeeld voor anderen
  De Best Practice is gelet op voorgaande punten van aandacht een goed voorbeeld voor anderen, het heeft door de inhoud een voorbeeldfunctie voor anderen en moet kunnen dienen als stimulans tot navolging.
 2. De Best Practice laat ketensamenwerking zien
  De Best Practice laat partnership zien tussen de opdrachtgever, opdrachtnemer en de schoonmaker. 
 3. De Best Practice is duurzaam 
  De Best Practice is duurzaam en niet eenmalig en laat de toepassing van de Code Schoonmaak zien. Het gaat over concrete handelingen in de toepassing van de Code, waarbij de schoonmaker centraal staat en heeft zijn nut al bewezen of is als werkwijze in de bedrijfsvoering gewaarborgd.
 4. De Best Practice heeft een innovatief karakter
  De Best Practice heeft een innovatief karakter welk is ingebed binnen het bedrijf, de subsector en/of de gehele sector en het beschrijft welke ervaringen hiermee zijn opgedaan.
 5. De Best Practice heeft een positief effect voor schoonmakers en glazenwassers
  De Best Practice heeft naar de toekomst toe een positief effect voor schoonmakers en glazenwassers. Deze effecten worden aan de hand van concrete cijfers van de periode voor en na de Best Practice omschreven.

Winnaar 2022

1Nergiek en NLR werken al meer dan 40 jaar met elkaar. De NLR houdt er niet van om steeds opnieuw te moeten aanbesteden omdat het ergens anders misschien goedkoper is. Kwaliteit is belangrijk. Het partnership tussen beide partijen lijkt een beetje op een goed huwelijk. De medewerkers laten dit zien met letters. Elke letter staat voor een kenmerk van de samenwerking. Een aantal van deze kenmerken zijn: uitdaging, relatie, aandacht (voor de mens), plezier, team en samenwerken. De letters samen vormen de woorden Duurzaam Partnership.

Lees meer over deze winnaar…

Best Practice Bundel