Actie Hotels

 

 

Waarom Actie Hotels?

Het initiatief Actie Hotels is in het leven geroepen om de Code Schoonmaak zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen bij hotels en schoonmaakbedrijven en deze te prikkelen om de Code te ondertekenen – dit inclusief het Protocol Hotelschoonmaak – én om de inhoud van de Code in de praktijk na te leven.

Er doen zich onder de schoonmakers nog steeds te veel misstanden voor in de hotelwereld: in eigen tijd moeten doorwerken, niet betaald krijgen per uur maar per schoongemaakte kamer, geen/nauwelijks contact met de werkgever, gebrek aan loontransparantie en een onveilige werkplek zijn hier enkele voorbeelden van. Hierdoor zijn er nog voldoende uitdagingen wat betreft het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van de hotelschoonmaker.

Schoonmaken is voor negentig procent mensenwerk, de arbeidsmarkt is krap en de concurrentie op die markt groot. Schoonmaakbedrijven moeten de grootste moeite doen om voldoende vakbekwame schoonmakers aan te trekken en in dienst te houden. Wanneer ze een grote order in de wacht slepen, dan is het al gauw noodzakelijk om delen van het werk uit te besteden aan onderaannemers die mogelijk weer met andere onderaannemers werken. Onder die omstandigheden is het moeilijk om zicht te houden op de hele keten en wat zich daar allemaal afspeelt.

De Code Schoonmaak stimuleert fatsoenlijk en eerlijk zakendoen, tegen een faire prijs en een eerlijke boterham voor alle partijen. Een appèl, maar daarom niet vrijblijvend, want bij de Code geloven wij erin dat iedereen die meedoet staat voor zijn woord. Essentieel is dus dat hoteliers en schoonmaakbedrijven op elkaar kunnen vertrouwen. Met een goede onderlinge band zorg je voor tevreden schoonmakers, die vervolgens het visitekaartje zijn van het hotel. Hetzelfde geldt uiteraard voor de schoonmakers in dienst van het hotel.

Om de misstanden in de schoonmaaksector tegen te gaan hebben we de ambitie om de hotels hun handtekening te laten zetten onder het convenant van de schoonmaakcode, om te laten zien dat zij bij de schoonmaak niet enkel op de prijs letten, maar schoonmakers ook netjes en eerlijk behandelen.

Middels Actie Hotels gaan we met de hotels die ondertekend hebben aan de slag om de Code daadwerkelijk te implementeren. We maken hierbij gebruik van communicatiemiddelen zoals filmpjes en infographics. Wij kweken enthousiasme bij de hoteliers en bouwen de groep actieve ondertekenaars uit tot een ‘coalition of the willing’. Hiermee helpen wij de hoteliers om de boodschap van de Code effectief uit te dragen en ervoor te zorgen dat deze wordt nageleefd.

 

Protocol hotelschoonmaak bij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Benieuwd wat het protocol precies inhoud? Bekijk het hier

 

Top 10 Schoonmaakcode

Hotelschoonmakers verdienen een eerlijke en nette behandeling. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de schoonmaakbedrijven en hotels die de schoonmaakbedrijven inhuren. Steeds meer hotels ondertekenen de Schoonmaakcode. Daarmee laten ze zien hoe belangrijk de hotelschoonmakers voor hen zijn. Hiervoor hebben we een Nederlandstalige en een Engelstalige poster gemaakt.

Download hier de poster Top-10 Schoonmaakcode (Nederlands)
Download hier de poster Top-10 Schoonmaakcode (Engels)

Ook zijn er filmpjes beschikbaar met uitleg over de top 10 Schoonmaakcode:

Klik hier voor het filmpje voor schoonmakers

Klik hier voor het filmpje voor werkgevers

 

Welke hotels hebben de Schoonmaakcode al getekend?
Steeds meer hotels nemen hun verantwoordelijkheid en ondertekenen de Schoonmaakcode. Bekijk voor een actueel overzicht van de hotels die de Schoonmaakcode hebben getekend op de site van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag