9 gemotiveerde ondertekenaars op eerste regionale ondertekening Code Verantwoordelijk Marktgedrag 2017

Op 26 januari jl, tijdens vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer in de Jaarbeurs in Utrecht, ondertekenden 9 organisaties de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. ‘Uw enthousiaste reactie op de Code is wat wij graag als Code commissie zien. Wij hopen dat u allemaal als ambassadeur van de Code wil optreden.’ Dat was de boodschap aan de kersverse ondertekenaars van de Code van Kees Blokland, voorzitter van de Code commissie.

Op 26 januari 2017 ondertekenden de volgende bedrijven de Code: Eindhoven Airport, Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland, Radboud UMC, Ideal concept, PROFI-SEC holding, AK Schoonmaakbedrijf BV, Schone Zaak! B.V., Haverkamp Onderhoud en Severens beveiliging BV. Blokland: ‘Steeds meer opdrachtgevers, opdrachtnemers, schoonmaakbedrijven en andere branches zijn de Code aan het ontdekken. Een goede ontwikkeling!’ De commissievoorzitter gaf aan dat ook dit jaar de insteek van de werving gericht zal zijn op het ‘binnenhalen’ van opdrachtgevers die hun intenties kunnen onderbouwen in een regionale ondertekensessie-bijeenkomst. ‘Wij geloven niet in puur handtekeningen zetten en ‘verzamelen’, aldus Blokland.

Krachten bundelen
Uit de ondertekensessie, die plaatsvond op de beursvloer, bleek dat alle nieuwe ondertekenaars hun eigen redenen hebben om de Code te ondertekenen. Over een aantal dingen was men het eens: goed werkgeverschap is belangrijk. Ook is het cruciaal dat zoveel mogelijk partijen van de inhoud van de Code weten om verantwoordelijke marktwerking te promoten. Blokland riep de kersverse ondertekenaars op om ook hun samenwerkingspartners op de Code te wijzen en deze te tekenen.

Best Practices belangrijk
Blokland: ‘Veel bedrijven leven het Code gedachtegoed in de praktijk al na, maar communiceren hier niet over; ze zijn vaak te bescheiden. De Code commissie wil juist dit ‘gedrag’ laten zien en belonen met een award bijvoorbeeld, omdat het helaas niet voor iedereen normaal is. Het is belangrijk om goede best practices boven tafel te halen om het aan de markt te laten zien. Daar hebben we al onze ondertekenaars bij nodig!’, aldus Kees Blokland.

De Code: een bekend begrip
‘Binnen de beveiliging is goed nagedacht hoe de Code binnen de branche te integreren. Er is ook tijdens de CAO- onderhandelingen breed over gesproken’, zegt de heer Hoes van de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland. De heer  Blankemeijer van Eindhoven Airport  geeft aan een unieke aanbesteding in de markt te hebben gezet. Ze zijn door een inkoper van Schiphol geadviseerd om het op deze wijze te doen. Een van de opdrachtnemers (schoonmaakbedrijf) heeft aangegeven dat deze wijze van aanbesteden binnen de Code past. Daarnaast zijn ze door Schiphol op de Code gewezen. Om die reden heeft Eindhoven Airport besloten om ook de Code te tekenen.

Op Code gewezen
Mevrouw Kilkens, Manager Schoonmaak & Facilitaire regie bij Radboud UMC, merkt op door het Erasmus MC op de Code te zijn gewezen en het jammer te vinden dat de schoonmaakbedrijven haar er niet op hebben gewezen, aangezien zij ook de Code hebben getekend. ‘Het Radboud UMC houdt zich volledig aan de Code en wil het om die reden bekrachtigen door een handtekening te zetten’, aldus mevrouw Kilkens.

Plicht om te ondertekenen
De heer Severens van Severens Beveiliging BV zegt zich als kleine ondernemer verplicht te voelen om de Code te ondertekenen. Hij ziet dat er nog steeds bij veel aanbestedingen dat de laagste prijs de maatstaf is en hoopt dat meerdere bedrijven de Code gaan ondertekenen, zodat er van deze maatstaf wordt afgestapt.

Niet afwachtend zijn
‘Ik breng de Code bij zoveel mogelijk van mijn opdrachtgevers onder de aandacht, in de hoop dat zij de Code ook gaan tekenen’, aldus mevrouw Elyounousi van Schone Zaak! B.V. Mevrouw Haverkamp van Haverkamp Onderhoud zegt in eerste instantie afwachtend te hebben gehandeld betreft de Code. Ze wil graag samenwerken met partijen die de Code hebben ondertekend en die er niet naar handelen hierop te kunnen aanspreken. Om dit te kunnen doen, vindt ze dat ze zelf eerst de Code moet hebben getekend.

Kennisblokken en Award-uitreiking
Alle ondertekenaars waren uitgenodigd voor de Kennisblokken met Codeonderwerpen die in het eerste deel van de middag plaatsvonden. Ook waren zij uitgenodigd voor de uitreiking van de Best Practice Award. De winnaar van deze award, die voor de vijfde keer op rij werd uitgereikt, was Schiphol en haar samenwerkingspartners: Hago Airport Services, ISS, Asito, Raggers en VFM Facility Experts. (Zie ook: https://www.codeschoonmaak.nl/schiphol-en-samenwerkingspartners-winnaars-best-practice-award-2016/)