Schiphol en samenwerkingspartners winnaars Best Practice Award 2016

Unieke samenwerking  conform de Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbrache


Schiphol en samenwerkingspartners: Hago Airport Services, ISS, Asito, Raggers en VFM Facility Experts zijn de winnaars van de Best Practice Award Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche 2016 die op 26 januari jl. plaatsvond in de Jaarbeurs in Utrecht. Thema van de winnende best practice was: een aanbesteding met als uitgangspunt collectiviteit het met een gedeelde verantwoordelijk van de vier opdrachtnemers over elkaars werkpercelen heen. ‘Een bijzonder aanbesteding, waarbij het Code gedachtegoed, ultieme ketensamenwerking en alles wat hierbij komt kijken, goed uit de verf komt’, aldus Kees Blokland, juryvoorzitter van de vijfde award-uitreiking op rij. Ook dit jaar kozen publiek en jury samen de winnaar. En ook dit jaar was er een online stemronde vooraf: ruim 1000 mensen brachten hun stem uit op hun favoriete best practice.

Onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Miriam Hoekstra (voormalig Code-commissielid) brachten ruim 150 aanwezigen hun stem uit na aanleiding van een film en de live presentaties van de vier genomineerde samenwerkingsrelaties. ‘ De jury is onder de indruk van de collectiviteit als gedeelde verantwoordelijkheid van de vier opdrachtnemers. Ook wordt er door concurrenten over hun eigen werkpercelen heen,  samengewerkt. Door deze collectiviteit is duurzame inzetbaarheid van werknemers gegarandeerd. En dat is wat we bij de Code graag zien. Een goed voorbeeld voor anderen’, lichtte de juryvoorzitter toe.

Hoog creatief gehalte
De genomineerden partijen hadden in een speciale best practice film en tijdens live presentaties hun best practice voor het voetlicht gebracht.
‘ De verschillende bijdragen waren van een hoge kwaliteit en de relatie met de Code heel helder aangegeven. Allen zetten een bijzonder onderhoudende presentatie neer. Het was duidelijk te zien dat ook dit jaar iedere partij er veel werk van heeft gemaakt’, aldus complimenteerde dagvoorzitter Hoekstra de genomineerden.

Naast Schiphol en partners, waren genomineerd:

  • UMCG Services en Hago Zorg (een joint-venture met diverse projecten gericht op het bevorderen van het welbevinden van hun schoonmaakmedewerkers)
  • Hotel CASA en CSU (voorwaarden en omgeving creëren waardoor de schoonmaakmedewerker zich onderdeel voelt van team CASA, mede gevoed door diverse verbindende activiteiten)
  • TOP Academie gemeente Rotterdam, Erasmus MC, Hago Zorg (keten brede samenwerking tussen onderwijs, opdrachtgever en opdrachtnemer om inhoud te kunnen geven aan het Jongerenakkoord om kansarme jongeren een opleiding te bieden).

Alle genomineerde samenwerkingsrelaties ontvingen uit handen van de Code voorzitter een Oorkonde als bewijs van goede naleving en effectieve ketensamenwerking van de Code in de praktijk.

Drie Beste Code Ambassadeurs
Dit jaar reikte de jury oorkondes uit aan drie Code Ambassadeurs 2016.
Peter Rietbroek, directeur van Rietbroek Schoonmaken, ontving een oorkonde omdat hij onder meer een handleiding heeft opgesteld voor opdrachtgevers en schoonmaakbedrijven om in de rol van hoofdaannemer de Code succesvol in de praktijk te kunnen toepassen.
HECTAS Facility Services heeft met diverse partijen ervoor gezorgd (met een breed scala aan motiveringsacties) dat 40 opdrachtgevers de Code hebben ondertekend. Greg Klaver, commercieel directeur, nam de oorkonde in ontvangst.
Sociaal en goed ondernemerschap als basishouding en bedrijfsfilosofie; dat was de reden voor de jury om aan Ian Smeyers (eigenaar) van Stichting Nelis een oorkonde Beste Ambassadeur 2016 uit te reiken.


Sinds de introductie van de Code hebben ruim 1000 organisaties de Code onderschreven: meer dan 270 opdrachtgevers, meer dan 700 schoonmaakbedrijven en 20 adviseurs (zie voor een volledig overzicht: http://www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl/ondertekenaars/).