Zelfscan vervangt de zelfverklaring

Vanaf begin juli 2017 is de Zelfscan operationeel. Deze vervangt met ingang van die datum de zelfverklaring. De Zelfscan is een vragenlijst die door de ondertekenaar ingevuld wordt. De vragen gaan over het toepassen van de Code. Na het opslaan van de antwoorden wordt deze Zelfscan gepubliceerd als zelfverklaring. De Zelfscan kunt u vinden op mijn codepagina. Klik hier voor de link: https://zelfscan.codeschoonmaak.nl/unieke-link-opvragen/

Voorheen werd uw zelfverklaring door de commissie beoordeeld. Bij akkoord verklaring kon publicatie plaatsvinden. Met de nieuwe Zelfscan neemt u daarin zelf de regie. Na het invullen van de vragenlijst krijgt u nog één keer alle vragen en de door u gegeven antwoorden te zien. Als u dit goedkeurt, slaat het systeem dit op als zelfverklaring. In die zelfverklaring worden ook de naam, adresgegevens en het logo van uw bedrijf opgenomen. Check dus vooraf of deze gegevens juist zijn. Dat kan op uw eigen Code pagina.

Nu de Zelfscan operationeel is, zal de commissie zelfverklaringen niet meer accepteren. Vanaf 1 oktober 2017 is het noodzakelijk om de Zelfscan in te vullen. U heeft nog wel de mogelijkheid om aan het eind van de vragenlijst uw eigen opgestelde zelfverklaring toe te voegen. Voor zover u nog geen Zelfscan heeft ingevuld, wordt u verzocht uw zelfverklaring via dit instrument aan te maken. Let op: u heeft op diverse plekken de keuze en ruimte om eigen teksten toe te voegen.

U bereikt uw Code pagina met uw mailadres en een unieke link. Deze unieke link kunt u opvragen met uw mailadres. In sommige gevallen wordt uw mailadres niet herkend. Dit kan een aantal redenen hebben:

  1. Uw bedrijf heeft geen eigen code pagina toegekend gekregen
    De Zelfscan geldt alleen voor schoonmaakbedrijven en adviseurs.
  2. Uw mailadres is aan de ‘achterkant’ van het systeem niet bekend
    Blijkbaar heeft er geen update plaatsgevonden van de meest recente contactgegevens of is wellicht het mailadres van een (oud) collega bij ons bekend.
  3. Uw mailadres is foutief ingevuld
    Controleer uw mailadres op eventuele typfouten.

Als uw mailadres niet wordt herkend, ontvangt u daarvan een bericht. Kunt u het probleem zelf niet oplossen? Stuur dan een mail naar marktgedragschoonmaak@ras.nl onder vermelding van het probleem. Wij zullen proberen het probleem zo snel mogelijk voor u op te lossen.
Uiteraard zijn wij ook geïnteresseerd in opmerkingen over de Zelfscan. We hebben al een aantal relevante vragen en ideeën ontvangen.  Heeft u ook een vraag of een idee? Stuur deze dan in op marktgedragschoonmaak@ras.nl . In alle gevallen ontvangt u een antwoord terug.