De zelfscan voor 2022 is beschikbaar.

De zelfscan is een vragenlijst die door de ondertekenaar van de Code elk jaar ingevuld dient te worden.  In deze zelfscan geeft u aan hoe u de Code heeft toegepast. De zelfscan kijkt altijd een jaar terug.

De vragen gaan over het toepassen van de Code. Na het opslaan van de antwoorden wordt deze zelfscan gepubliceerd als zelfverklaring. De zelfscan kunt u vinden op de ‘mijn codepagina’. Klik hier voor de link: https://zelfscan.codeschoonmaak.nl/unieke-link-opvragen/

Na het invullen van de vragenlijst krijgt u nog één keer alle vragen en de door u gegeven antwoorden te zien. Als u deze goedkeurt, slaat het systeem dit op als zelfverklaring. In die zelfverklaring worden ook de naam, adresgegevens en het logo van uw bedrijf opgenomen. Check dus vooraf of deze gegevens juist zijn. Dat kan op uw eigen Codepagina.

U bereikt uw Codepagina met uw e-mailadres en een unieke link. Deze unieke link kunt u opvragen met uw e-mailadres. In sommige gevallen wordt uw e-mailadres niet herkend. Dit kan een aantal redenen hebben:

  • Uw bedrijf heeft geen eigen Codepagina toegekend gekregen;
  • De zelfscan geldt alleen voor schoonmaakbedrijven en adviseurs;
  • Uw e-mailadres is aan de ‘achterkant’ van het systeem niet bekend;
  • Blijkbaar heeft er geen update plaatsgevonden van de meest recente contactgegevens of is wellicht het e-mailadres van een (oud-)collega bij ons bekend;
  • Uw e-mailadres is foutief ingevuld;
  • Controleer uw e-mailadres op eventuele typfouten.

Als uw e-mailadres niet wordt herkend, ontvangt u daarvan een bericht. Kunt u het probleem zelf niet oplossen? Stuur dan een e-mail naar marktgedragschoonmaak@ras.nl onder vermelding van het probleem. Wij zullen proberen het probleem zo snel mogelijk voor u op te lossen.
Uiteraard zijn wij ook geïnteresseerd in opmerkingen over de zelfscan. Heeft u ook een vraag of een idee? Stuur deze dan naar marktgedragschoonmaak@ras.nl. In alle gevallen ontvangt u een antwoord terug.