‘Werken conform de Code zou vanzelfsprekend moeten zijn’

Ondertekenaars vinden het normaal om aan de maatstaven van de Code te voldoen

 

Acht organisaties zetten hun handtekening onder de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Voor zeven van hen gebeurde dit op 7 november 2017 bij gastheer CNV, één van de initiatiefnemers van de Code. De nieuwe ondertekenaars zijn Aanbestedingsondersteuner.nl, Care Dienstengroep, Carea Facilitaire Dienstverlening, Facilitaire Diensten Weesp, ISI Clean BV, MKS Schoonmaak en  Perfektion BV. Het schoonmaakbedrijf Helpelientje had de Code al eerder getekend. ‘Het is jammer dat het niet voor álle organisaties vanzelfsprekend is om de Code toe te passen. Deze bedrijven doen dat wel en daar zijn we blij mee. Dat helpt mee om de branche duurzamer te maken’, aldus Kees Blokland, voorzitter van de Code commissie. 

De nieuwe Code ambassadeurs, allen met veel ervaring in de schoonmaakbranche, zaten op één lijn. ‘Het is triest dat we nog steeds opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten opvoeden. Maar wij gaan daarmee door en willen dat onze werknemers het naar hun zin hebben. Dat vinden wij belangrijk’, aldus de heer Veldhoen van Carea Faciltiaire Dienstverlening.

Werknemers zijn belangrijk

De heer Adghir van Facilitaire Diensten Weesp sluit daarbij aan: ‘ik wil goed zijn voor mijn werknemers en mijn klanten. De code sluit daarbij goed aan’. De heer Grob van Care Dienstengroep voegt toe: ‘We zijn een net en fatsoenlijk schoonmaakbedrijf, hanteren normale tarieven en zijn goed voor ons personeel. Maar we zien in de branche nog veel nadruk op prijs’. De heer Blokland bevestigt dit: ‘De meeste winst is te behalen bij de opdrachtgevers. Maar ook opdrachtnemers kunnen nog een stap maken door minder nadruk op de prijs te leggen’.

Combinatie kwaliteit en prijs

‘Inkopers zijn nog veel op alleen de prijs gefocussed’, is de ervaring van mevrouw Wageman van Care Dienstengroep. ‘Hierover vinden gesprekken met de NEVI plaats, die steeds meer adviseert om waarde in te kopen’, aldus Blokland. Mevrouw Isidora van ISI Clean BV constateert: ‘Helaas is ook bij onderaanneming de prijs het belangrijkste. Hierdoor worden onderaannemers uitgeknepen’. ‘Terwijl een combinatie van prijs en kwaliteit een beter resultaat geeft, ook voor de opdrachtgever’, aldus de heer de Bruijn van Aanbestedingsondersteuner.nl. ‘Maar die vindt de uitvraag van kwaliteit soms lastig. Het goed meetbaar en relevant maken van kwaliteit is dan belangrijk evenals kennis en ervaring van de beoordelaar’.

Klachtencommissie

De heer Keyner van MKS Schoonmaak constateert in de praktijk ook dat een aantal schoonmaakbedrijven onder de kostprijs offreert. ‘Dat wil ik bij de klachtencommissie signaleren’, aldus Keyner. Blokland geeft aan dat de klachtencommissie hoor en wederhoor toepast en ondertekenaars maar ook niet-ondertekenaars aanspreekt. ‘Daarin mag geen verschil van behandeling bestaan’. ‘Het is belangrijk dat we samen de markt in de gaten houden, onjuistheden eruit filteren en er wat aan doen. Ofwel rechtstreeks ofwel via de klachtencommissie’, aldus de heer Kühlkamp van Carea Facilitaire Dienstverlening.

Ondertekening code is eis van opdrachtgevers

‘Gelukkig zijn er ook opdrachtgevers die het beter willen doen. Mijn opdrachtgevers eisen dat ik de Code onderteken en ernaar handel’, aldus de heer van Reemst van Perfection BV. ‘Daarbij mag je als opdrachtnemer van de opdrachtgever ook verwachten dat die ook zelf de Code ondertekent’, aldus Blokland. ‘De Code is een moreel appèl en uiteindelijk begint het bij de wil van partijen om conform de Code te werken’.

Samen naar een sterkere keten

De Code werd op 21 juni 2011 geïntroduceerd om een einde te maken aan de doorgeschoten marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Een initiatief waarmee de branche eerlijker en duurzamer kan werken. Alleen door actief samen te werken kunnen opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de branche een sterke keten vormen. De Code bevordert dat er bij het aanbesteden van schoonmaakwerk een goede balans ontstaat tussen prijs en kwaliteit, waarbij de kwaliteit van het werk een groter gewicht in de schaal gaat leggen. Dit bevordert ook het effectieve sociaal beleid. Al sinds enige tijd hebben ook andere branches zoals Catering, Beveiliging en Verhuizers de gedragscode ondertekend.

Elkaar ontmoeten

De Code commissie Verantwoordelijk Marktgedrag organiseert al sinds de introductie ervan, regionale ondertekensessies. Een bewuste keuze om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen over het toepassen van het Code gedachtegoed in de praktijk. Iedere keer blijkt weer dat er tijdens een bijeenkomst zinvolle tips naar voren komen.