‘Voorbeeldgedrag begint bij jezelf’

Wie kwaliteit vraagt van zijn medewerkers, moet zelf ook kwaliteit leveren

Op 27 maart 2019 vindt alweer de derde regionale ondertekening van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag van 2019 plaats. Beercoo Schoonmaakgroep fungeert bij deze bijeenkomst als gastheer. ‘De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is als stevig signaal uit de markt nog steeds nodig’, opent de heer van Kan namens Beercoo Schoonmaakgroep de bijeenkomst. ‘Daarom zijn wij heel blij met deze nieuwe ondertekenaars’. De nieuwe ondertekenaars per 27 maart 2019 zijn: Best Facilities BV, F.B. Schoonmaakonderhoud, Hartman Facilitair, Gemeente Lansingerland, Just Clean Bedrijfsdiensten, Kroonint Cleaning & Coating Products, SRD Bedrijfsdiensten, VvE de Waterstadtoren en WIM Facility Services. Stichting DOK is als toehoorder aanwezig en heeft vervolgens op 28 maart 2019 de Code ondertekend.

Aan de voorkant goed regelen
‘U als nieuwe ondertekenaar kunt direct als ambassadeur van de Code fungeren’, aldus Blokland, voorzitter van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. ‘We zien dat de Code effect heeft. Want door invloed te nemen aan de voorkant, ontstaat ruimte aan de achterkant’. Mevrouw van Eijk van de gemeente Lansingerland beaamt dit: ‘het begint allemaal bij de inkoop. Als dat mis gaat, werkt dat door in de gehele keten’. ‘Opdrachtgevers zijn zich daarvan niet eens altijd bewust. Maar als we het aan ze laten zien, dan gaan erover nadenken’, aldus de heer de Beer van Beercoo Schoonmaakgroep.

Prijs alleen niet zaligmakend
Wethouder Fortuyn van de gemeente Lansingerland ziet dat prijs voorheen veel meer leidend was. ‘Gelukkig is dat veranderd. Wij stellen vooraf een budget vast en bekijken wat we daarvoor terug krijgen. We willen graag een faire prijs voor een faire opdracht’. ‘De toegevoegde waarde van de schoonmakers is daarbij ook belangrijk. Daarvoor moeten alle schoonmakers op hun plek zitten’, aldus mevrouw van Eijk. ‘Want die medewerkers moeten het uiteindelijk doen, die moeten de afgesproken kwaliteit leveren’, voegt mevrouw Hartman van Hartman Facilitair toe. ‘En als je van hen kwaliteit verwacht, moet je die zelf ook bieden’. Daarbij is ook de kwaliteit van de objectleiders belangrijk, voegt de heer Fredriks van Wim Facility Services toe. ‘Een goede leidinggevende, daar staat of valt alles mee’, aldus Fredriks. De heer Izaack van SRD Bedrijfsdiensten vat het samen als fatsoenlijk ondernemen: ‘Wij hebben korte lijnen met de schoonmakers op de werkvloer, houden regelmatig werkoverleg en zeggen nee tegen opdrachtgevers als ja zeggen een vernietiging van de markt betekent’.

Voorbeeldgedrag belangrijk
Fortuyn vindt voorbeeldgedrag daarin heel belangrijk. ‘Je zult zelf het goede voorbeeld moeten laten zien, voorbeeldgedrag begint bij jezelf. Daarin speelt de Code een grote rol’, aldus Fortuyn. Reden voor de heer van Eijk van Kroonint Cleaning & Coating Products om de Code te ondertekenen. ‘Ik zie veel verschil in hoe werkgevers opereren. Wij willen zelf onze verantwoordelijkheid nemen en daar past toepassing van de Code prima in’, aldus van Eijk. De heer Blokland waarschuwt wel voor te hoge verwachtingen. ‘Het zal nog best wel eens fout gaan. Ondertekening van de Code is geen garantie voor succes’, aldus Blokland. ‘Maar de branche gaat hiermee wel de goede richting op. Grote schoonmaakbedrijven hebben prachtige initiatieven en het is heel fijn dat ook kleinere schoonmaakbedrijven aan de Code meedoen. Want we zijn allemaal verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden voor de schoonmakers’, sluit de Beer af.