VOC CATERAARS ONDERTEKENT CODE VERANTWOORDELIJK MARKTGEDRAG

De Verenigde Ondernemende Contract Cateraars (VOCC) heeft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. De handtekening is gezet door de voorzitter van de VOCC, Ruud Baljé, en Rijnie Trip, bestuurslid van de VOCC, in aanwezigheid van de voorzitter van de Codekamer Contractcatering en een bestuurslid van het Codebestuur.

Namens de 12 bij de VOCC aangesloten contractcateraars, onderschrijft de VOCC hiermee dat onwenselijke situaties rondom aanbestedingen voorkomen moeten worden door middel van goed marktgedrag van partijen in de keten (opdrachtgever, opdrachtnemer, werknemer (via de werknemersorganisaties) en tussenpersonen). De Code maakt duidelijk wat dit gewenste marktgedrag inhoudt en biedt partijen een concrete leidraad hoe te handelen. Prijs alleen kan in principe niet meer doorslaggevend zijn. Het gaat ook om kwaliteit en optimale inzet van medewerkers met oog voor de sociale belangen. Opdrachtgevers, opdrachtnemers, werknemersorganisaties en tussenpersonen die de Code tekenen, houden zich aan de spelregels van de Code waardoor een win-win situatie ontstaat.

Bij de Code zijn tot nu toe 4 sectoren aangesloten. Het initiatief komt voort uit de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. Met de eerdere ondertekening door de Verenigde Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en haar leden, de Beveiligingsbranche en, recent, de Verhuisbranche, is de Code verbreed.

Onder de ‘Centrale Code’ opereert per sector een Codekamer. De Codekamers dragen het gedachtegoed van de Code mede uit en komen in actie waar nodig/gevraagd door één of meer partners in de branche in geval van onwenselijke aanbestedingstrajecten. Ook in het voortraject kan de Codekamer Contractcatering een rol vervullen.

De ondertekening van de Code door de VOCC vloeit voort uit een initiatief van de Codekamer Contractcatering. Op een later moment wordt de Code nog door alle individuele leden van de VOCC ondertekend, voorzover dit nog niet eerder is gebeurd vanuit de initiële Code.

Met de omarming van de Code door de VOCC en haar leden zet het succes van de Code zich verder door.

 

Foto: Studio Kastermans