DE VERHUIZERS SLUITEN ZICH AAN

Het succes van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag zet door. De verhuizers sluiten zich aan!

Op 5 juni 2015 hebben de verhuizers, verenigd in de Organisatie Erkende Verhuizers, tijdens de viering van hun 50-jarig bestaan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. De Code is daarmee in een jaar tijd gegroeid van de schoonmaaksector, naar een code van 4 sectoren in de dienstverlening. Na het initiatief van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten tekenden de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties en Nederlandse Veiligheidsbranche samen met hun werknemersorganisaties. Met de aansluiting van de Erkende Verhuizers neemt de kracht en effectiviteit van de Code toe.

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag verbindt opdrachtgevers, opdrachtnemers en werknemers met elkaar. In offertetrajecten en de uitvoering van aangegane contracten willen zij allemaal een goede kwaliteit van dienstverlening, die tegen een reële prijs kan worden uitgevoerd. Daar horen goede werkomstandigheden en reële voorzieningen bij. Ook het voorkomen van te grote werkdruk door een te krappe inzet is onderdeel van de Code. Goed werk verdient goede werknemers en dat verdient weer een goede kwaliteit-prijs verhouding.

Opdrachtgevers, opdrachtnemers en werknemers die gezamenlijk de Code voor deze vier sectoren hebben ondertekend houden zich aan deze spelregels, waardoor een win-win situatie ontstaat. De opdrachtgever krijgt de kwaliteit die hij wenst, de opdrachtnemer kan laten zien wat hij te bieden heeft en de werknemer die op de locatie van de opdrachtgever werkt kan zijn kunnen tonen. Dit alles op sociaal verantwoorde wijze. Zo ontwikkel je gezamenlijk kracht op basis van partnerschappen. En dat leidt weer tot betere functionele marktwerking.

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is gebaseerd op de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is een van de lidmaatschapseisen van de vier genoemde brancheverenigingen. Met de aansluiting van de Erkende Verhuizers komen er 90% van de verhuizers bij de Code. Samen met de 4 sectoren vertegenwoordigen zij een economische waarde van zo’n 6,5 miljard euro.