Veilig en gezond werken in publieke opdrachten – PIANOo

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt aan het stimuleren van verantwoord opdrachtgeverschap op het terrein van gezond en veilig werken. Aan PIANOo is gevraagd een handreiking te schrijven voor publieke opdrachtgevers. Deze handreiking biedt u praktische tips om verantwoord opdrachtgeverschap op het terrein van gezond en veilig werken in de praktijk te brengen. Per relevantefase van het inkoopproces worden kritische vragen gesteld om te sturen op gezond en veilig werken.

 

Bron: https://www.arboportaal.nl