TWEE BELANGRIJKE OPDRACHTGEVERS WORDEN AMBASSADEUR VAN DE CODE VERANTWOORDELIJK MARKTGEDRAG

Vandaag tekenden opnieuw 2 gerenommeerde bedrijven de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, HTM en Movares Nederland B.V. Zij zien het belang van samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Uitbesteden zelf maakt een opdracht niet goed of slecht. Belangrijk voor succes is oog te hebben voor de sociale cohesie en juist daarop de samenwerking te zoeken.

De ervaring die inmiddels met de Code is opgedaan laat zien dat er positieve effecten zijn. HTM en Movares zien ook de positieve mogelijkheden van de Code. Zij werken graag conform het appel van de Code in hun uitvragen voor levering van diensten en ook bij de uitvoering van contracten.

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag bevordert maatschappelijk verantwoord ondernemen en wil feitelijk gedrag beïnvloeden. Bij feitelijk gedrag gaat het om aandacht geven aan kwaliteit, erkenning van vakmanschap van de leverancier en zijn werknemers, professionaliteit en productiviteit. Tevens is een belangrijk onderdeel het bevorderen en mogelijk maken van kwaliteit van arbeid. Dat betekent dat niet alleen de inkoper een belangrijke rol heeft. Het zou positief uitwerken als ook vaker vanuit een HR standpunt gekeken kan worden naar een aanbesteding. Uiteindelijk is de Code in twee woorden samen te vatten: wederzijds respect. Respect voor de medewerker, het vak dat wordt uitgeoefend en de organisatie die die kwaliteit graag wil kunnen bieden.

In het White Paper dat de Code heeft opgesteld staan goede voorbeelden hoe opdrachtgevers en opdrachtnemers te werk kunnen gaan om het optimale rendement te halen uit een aanbesteding. Opdrachtgevers die op deze manier te werk gaan zullen als effect zien dat de productiviteit over de hele linie toeneemt en dat het verzuim daalt. Een win-win voor alle betrokkenen.

 

Foto: Kobalt Fotografie DuPho