SUCCES BEREIK JE SAMEN

Harry van de Kraats (AWVN) en (r.) Ben Francooy (FNV Horecabond) ontvingen van Code-voorzitter Kees Blokland (m.) het Code gedachtegoed op papier.

 

Als alles goed gaat levert een uitbesteding van diensten winst op voor iedereen: de opdrachtgever krijgt waar voor zijn geld, het bedrijf dat de opdracht aanneemt rendement en de medewerkers waardering voor hun vakmanschap. Toch is niet elke uit- of aanbesteding van diensten zo’n onverdeeld succes. De onderlinge afhankelijkheid in de keten van diensten is groot. Er hoeft maar iets te gebeuren – onrust, uitval, verstoring – of de reputatie en het rendement staan bij alle partijen onder druk. Belangrijk is dus dat partners goed met elkaar blijven samenwerken om de kwaliteit hoog te houden en de inzet van de medewerkers optimaal. Dat positieve perspectief is onder handbereik met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

Code ondertekening

V.l.n.r. Teun Verheij (Catering), Ellen Groenewoudt (Beveiliging) en Hans Simons (Schoonmaak) ondertekenden op 1 mei 2014 de (verbrede) Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

De Code biedt betrokken partijen een leidraad voor effectief marktgedrag. Het succes van de Code schuilt in het feit dat alle betrokkenen samen hun verantwoordelijkheid nemen voor het sociale aspect. Met de Code in de hand spreken zij af om bij uitbesteding te letten op prijs én kwaliteit en dan in brede zin: met inbegrip van het sociaal beleid. Om te beginnen zet de opdrachtgever de toon. Die stelt de norm op voor kwaliteit, prijs en sociaal beleid. De opdrachtnemer vult dit aan en brengt dit in de praktijk in het licht van de inzet die van de medewerkers mag worden verwacht. Van alle betrokken marktpartijen wordt verwacht dat zij de Code onderschrijven en naar de geest ervan handelen. Zij erkennen daarmee dat een juiste prijs-kwaliteitsverhouding meer omvat dan de economisch meest voordelige inschrijving. Bij een verantwoorde wijze van uitbesteden houden alle partijen oog voor het menselijke aspect. De Code doet een moreel appel op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om opdrachten sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. De Code levert daarvoor een uitgebalanceerd kader. En de Code voorkomt verstoringen. Zo heeft de Code zich in de praktijk bewezen als een pragmatisch instrument voor verantwoordelijk marktgedrag. Een instrument dat marktpartijen duurzaam meerwaarde biedt.