STICHTING CODE VERANTWOORDELIJK MARKTGEDRAG ONTMOET DELEGATIE VNO-NCW

Op 7 april jl. ontmoette een delegatie van VNO-NCW en de Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag elkaar bij gastheer VNO-NCW in Den Haag. Na een enthousiaste introductie van voorzitter Kees Blokland, werd een deel van de film ter gelegenheid van de uitreiking van de Best Practice 2014 vertoond. Geïnspireerd door de aftrap van de voorzitter en de best practice Schoonmaak, gingen de genodigden in groepjes uiteen om aan dialoogtafels het gesprek met elkaar aan te gaan over verschillende aspecten van de Code. Doelstelling: ambassadeurs werven voor de Code. De bijeenkomst eindigde met een hapje en een drankje

De Code Schoonmaak is verbreed. Sinds 1 mei 2014 hebben, naast de Schoonmaak, ook de Catering en de Veiligheidsbranche de Code ondertekend en zijn hier actief mee aan de slag. De branchevereniging van Erkende Verhuizers zullen de Code nog voor de zomer ondertekenen.

Partijen in de markt deelgenoot maken van het Codegedachtegoed en ondertekenaars werven voor de Code, is een belangrijke missie van de Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

Code overhandiging
Kees Blokland

Kees Blokland, voorzitter Code Verantwoordelijk Marktgedrag. ‘De onderlinge afhankelijkheid in de keten van diensten is groot. Belangrijk is dus dat de partners goed met elkaar blijven samenwerken om de kwaliteit hoog te houden en de inzet van de medewerkers optimaal. De Code is een belangrijke schakel tussen mens en markt’, benadrukte Kees Blokland, voorzitter van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

Code ondertekening     Code ondertekening
Dialoogtafels

Marianna Clarijs van de Codekamer Beveiliging in gesprek met tafelgenoten of de Code werkt, juist doordat het een praktisch appel is. Tafelgenoot Leo Laan (Ifmec  en commissielid Code Schoonmaak) koppelt terug: ‘ Een belangrijk voordeel is dat de Code niet is dichtgetimmerd. Een pragmatisch ‘instrument’ om elkaar aan te spreken en het te laten werken in de praktijk. Kijk maar naar de schoonmaakbranche.’

 

Code ondertekening     Code ondertekening

Code ondertekening     Code ondertekening
Dialoogtafels

Jos van Straten, secretaris Code Verantwoordelijk Marktgedrag, sprak met haar tafelgenoten over de rol van vakbonden en HR-afdelingen bij de implementatie van de Code. ‘ De belangrijkste partijen bij een aanbesteding zijn de opdrachtgever en de opdrachtnemer. De vakbond en de afdeling HR spelen een rol als er veel zaken veranderen voor de werknemers.’

Code ondertekening     Code ondertekening
Dialoogtafels

Het gesprek aan tafel bij Rob Westerlaken (Vebego en commissielid Schoonmaak) en Lilian Willekers (Codekamer Schoonmaak) leidde onder meer tot een boodschap aan de politiek. ‘De Code draagt bij aan het waarborgen van vakmanschap en het creëren van duurzame werkgelegenheid. Dit is een belangrijke ervaring uit de schoonmaakbranche.’

Code ondertekening     Code ondertekening
Dialoogtafels

Jan Kampherbeek (CNV Vakmensen) ging met zijn tafelgenoten het gesprek aan over het Code-uitgangspunt dat de kwaliteit van diensten leidend moet zijn boven de prijs. ‘ Dit realiseer je vooral wanneer het Codegedachtegoed wordt opgenomen in onder meer facilitaire en HR-afdelingen’, luidde het advies aan de Stichting Code VM.

Code ondertekening

Geïnteresseerd?

Genodigden kregen informatiemateriaal over het Codegedachtegoed en het aanbesteden op EMVI mee naar huis. Kon u er niet bij zijn, maar bent u toch geïnteresseerd in de Code? Neem dan contact op met Jos van Straten, secretaris Code Verantwoordelijk Marktgedrag: 0183-822960.

Code ondertekening
Guido van Woerkom van AWVN: ‘ Ik ben onder de indruk van wat er door de Code is gerealiseerd.’

 

Code ondertekening Code ondertekening Code ondertekening Code ondertekening Code ondertekening Code ondertekening Code ondertekening Code ondertekening Code ondertekening Code ondertekening