Staatssecretaris Klijnsma prijst pragmatische aanpak Code en Whitepaper

Code mag niet ondersneeuwen in politiek debat

Tijdens de Praktijktafel op 13 september jl. bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het invullen om 100.000 banen in het kader van de Participatiewet, ontving staatssecretaris Jetta Klijnsma uit handen van Kees Blokland het Whitepaper ‘Verantwoord inbesteden en uitbesteden’. De voorzitter van de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag, lichtte tijdens deze bijeenkomst de kernboodschappen van de Code, zoals verantwoord inbesteden en uitbesteden, toe. ‘Pragmatisch en concreet’, zo karakteriseerde de staatssecretaris de Code en het Whitepaper.

De aanleiding voor de commissie Code voor het opstellen van een Whitepaper over inbesteden was  onder meer de dreiging van het ondersneeuwen van de kernboodschap en het draagvlak van de Code onder ‘politiek’ debat over inbesteding. Klijnsma gaf aan het belang van de Code te erkennen en beloofde alert te zijn op dit gevaar. ‘Ik waardeer enorm het pragmatische en concrete karakter van de Code, zonder politieke lading. Uiteindelijk gaat het om een effectief sociaal beleid.’

 

foto-2bDe uitreiking van het Whitepaper vond plaats tijdens de Praktijktafel over de invulling om 100.000 banen
in het kader van de Participatiewet, het Whitepaper ‘ Verantwoord inbesteden en uitbesteden’.

Ambassadeur
‘De oprechte belangstelling van de staatssecretaris voor de Code en het speerpunt verantwoord inbesteden en uitbesteden, was hartverwarmend’, aldus Blokland. ‘Ik heb er veel vertrouwen in dat we een belangrijke ambassadeur voor verantwoordelijk marktgedrag in politiek Den Haag hebben gevonden. Ik ben de voorzitter van de Praktijktafel, Aart van der Gaag, dankbaar dat ik dit Whitepaper aan de staatssecretaris heb mogen overhandigen.’

impressie      Impressie van de Praktijktafel, onder leiding van voorzitter Aart van der Gaag.

Samen naar een sterkere keten
De Code werd op 21 juni 2011 geïntroduceerd om een einde te maken aan de doorgeschoten marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Een initiatief waarmee de branche eerlijker en duurzamer kan werken. Alleen door actief samen te werken kunnen opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de branche een sterke keten vormen.

De Code bevordert dat er bij het aanbesteden van schoonmaakwerk een goede balans ontstaat tussen prijs en kwaliteit, waarbij de kwaliteit van het werk een groter gewicht in de schaal gaat leggen. Dit bevordert ook een effectief sociaal beleid.

Al sinds enige tijd hebben ook andere branches zoals Catering, Beveiliging en Projectverhuizers de gedragscode ondertekend.


Voorbeeld voor aanbestedingspraktijk
De Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak – en glazenwasserbranche is in het sociaal akkoord benoemd als het voorbeeld voor aanbestedingspraktijk in Nederland.

Sinds de introductie van de Code hebben ruim 950 organisaties de Code onderschreven, waaronder de gemeente Leeuwarden, ASML, Coca Cola, Erasmus Medisch Centrum, McCain, Middin en Evides Waterbedrijf.