IN DE SCHOONMAAKBRANCHE DRAAIT ALLES OM MENSEN

Duurzaamheid in de schoonmaakbranche gaat in eerste instantie om duurzame inzetbaarheid van mensen

In de schoonmaakbranche worden MVO en duurzaamheid heel snel gekoppeld aan schoonmaakmiddelen. Dat is maar het topje van de ijsberg”, vertelt Nico Koch, beleidsadviseur bij deondernemersorganisatie schoonmaak- en bedrijfsdiensten (OSB). “De milieuwetgeving is zo ver ontwikkeld dat het vrijwel niet meer mogelijk is met verkeerde schoonmaakmiddelen te werken. Uiteindelijk is schoonmaak mensenwerk. De kosten van schoonmaakbedrijven zitten voor meer dan 80 procent in personeel. Als het om duurzaamheid gaat, gaat het in eerste instantie om de duurzame inzetbaarheid van mensen.

Afstand arbeidsmarkt

Van oorsprong is de schoonmaakbranche een branche waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun entree krijgen, bijvoorbeeld mensen van allochtone afkomst, mensen die langer werkloos zijn en arbeidsgehandicapten. Dus ‘people’ aspecten zijn van groot belang, daar moet in geïnvesteerd worden. Koch: “In de CAO zijn ook afspraken gemaakt over het opleiden van schoonmakers en het leren van de Nederlandse taal. Daardoor functioneren zij beter in hun werk.” En daardoor in de maatschappij. De schoonmaakbranche speelt zo een belangrijke rol in de ontwikkeling richting een meer inclusieve economie.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

In de schoonmaakbranche heerste lang een tendens. “Er moet schoongemaakt worden, het maakt niet uit door wie, maar wel tegen zo laag mogelijke tarieven.” Hierdoor werden schoonmaakcontracten tegen een steeds lager tarief aanbesteed, met als gevolg toename van de werkdruk voor de schoonmakers. Dat heeft geleid tot een door werkgevers, werknemers, opdrachtgevers en intermediairs opgestelde Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

De code is er op gericht om het proces van schoonmaken op dusdanige wijze te organiseren dat de mensen het schoonmaakwerk ook duurzaam kunnen doen. Partijen moeten aanspreekbaar zijn op hun gedrag. Door de invoering van de code is een proces in gang gezet naar kwalitatief aanbesteden. “Die code is in wezen een moreel appèl: ga als opdrachtnemer op een goede manier met je personeel en opdrachtgevers om. En als opdrachtgever kun je het schoonmaakwerk uitbesteden, maar het schoonmaakwerk wordt in jouw omgeving gedaan, dus daar heb je ook verantwoordelijkheid voor.”
Lees meer op: http://www.mvonederland.nl/praktijkvoorbeeld/osb-de-schoonmaakbranche-draait-alles-om-de-p-van-people