SCHOONMAAK CRUCIAAL VOOR DIENSTVERLENING

‘Ook hotels zien het belang van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag’

In de Raadzaal van het Koninklijk Instituut voor de Tropen hebben op 14 juni 2016 6 hotels en 1 schoonmaakbedrijf de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. De belangrijkste reden is dat schoonmaak onderdeel is van de gastvrijheid in een hotel en daarmee cruciaal voor de dienstverlening van een hotel.  ‘Laat dit een signaal zijn naar de rest van de branche en andere branches; u bent de ambassadeurs om het Code gedachtegoed verder te verspreiden’, aldus Piet Adema, voorzitter van OSB.

Het platform Hotels van de OSB bracht de Code onder de aandacht van hotels vanwege het belang van facilitaire diensten voor hun primaire product. De belangstelling vanuit de hotelbranche voor deze professionaliseringsslag is groot en het eerste resultaat is de  ondertekening van de Code door Amsterdam Tropen Hotel, Hotel & Leisuregroep (H&L), Hotel Casa 400, Hotel Papendal, Postillion Hotels Nederland en Princess Hotel Collection. Ook opdrachtnemer Hotel Cleaning Company ondertekende bij deze gelegenheid de Code.

Belangrijk signaal van hotels
Dat er in de hotelsector nog veel te doen is op het gebied van schoonmaak, is bekend. Daarbij zijn er aan de ene kant ‘best practices’, mooie voorbeelden van verantwoordelijk marktgedrag, maar aan de andere kant van de schaal helaas ook veel zaken die misgaan. Door nu de Code te ondertekenen geven de hotels een belangrijk signaal af: een goede prijs, partnership en daarmee kwaliteit, is zeker ook in de hotellerie belangrijk. ‘De Code is een goed instrument dat hierbij een belangrijke rol kan spelen. Het ultieme doel is dat meer horecabedrijven het belang hiervan inzien. Dat het afgegeven signaal breder wordt opgepakt´, aldus Adema.

Contact met de schoonmakers
Aan de hand van een aantal cases is, onder de bezielende leiding van Code-voorzitter Kees Blokland, van gedachten gewisseld over het Code-gedachtegoed. Belangrijk onderdeel van de Code is dat opdrachtgevers contact hebben met de schoonmakers op de werkvloer. ‘Opdrachtgevers vinden het vaak lastig dit contact vorm te geven. Reden waarom de Code vorig jaar hiervoor een checklist heeft opgesteld’, aldus de heer Blokland.  De aanwezige hotels kunnen zich niet vinden in dit beeld. ‘Wij doen dit al jaren; alle medewerkers, ook de ingehuurde, worden betrokken bij de personeelsbijeenkomsten. We merken dat het gewaardeerd wordt’, aldus de heer Spetter van H&L. ‘Voor óns is het belangrijk omdat de kwaliteit van de schoonmaak een van de belangrijkste zaken is voor onze hotels. Wij herkennen ons zeer in de Code. Daarom ondertekenen wij de Code’. De vertegenwoordigers van de andere hotels herkenden de meerwaarde hiervan.

Verschil maken
Twee hotelschoonmakers vinden deze bijeenkomst zo belangrijk dat ze aanwezig zijn bij de ondertekening. ‘Wij roepen de hotels en werkgevers op om niet alleen in theorie maar ook in de praktijk de Code na te leven. Laat het niet alleen bij woorden blijven. Maak het verschil en pas het toe in de praktijk’, aldus de dames Ali en Delgado. Zij maken bij respectievelijk CSU en EW hotels schoon. De heer Vugts van Hotel Casa 400 vindt het daarom belangrijk samen met de schoonmakers contact te hebben: ‘het menselijke aspect, het sociale deel is voor ons belangrijk. Als dat geregeld is, kun je samenwerken’. ‘En dat is uiteindelijk goed voor de kwaliteit’, aldus de heer Blok van gastheer Koninklijk Instituut voor de Tropen.

Met elkaar
‘Dat partnership vinden wij belangrijk in de relatie met de opdrachtnemer’, aldus mevrouw de Wit van Papendal Hotel. ‘Alleen dan kan je goed het gesprek aangaan met de opdrachtnemer en met de werknemer’, voegt de heer Renting van Princess Hotel Collection toe. Volgens de heer de Beer van Hotel Cleaning Company is een goede balans tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en werknemer bepalend voor het succes van de samenwerking. ‘En dan is het tekenen van de Code logisch’, zegt mevrouw van der Weerd van Postillion Hotels Nederland.

Samen naar een sterkere keten
De Code werd op 21 juni 2011 geïntroduceerd om een einde te maken aan de doorgeschoten marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwasserbranche.
Een initiatief waarmee de branche eerlijker en duurzamer kan werken. Alleen door actief samen te werken kunnen opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de branche een sterke keten vormen.

Sinds de introductie van de Code hebben nu meer dan 930 organisaties de Code onderschreven, waaronder meer dan 225 opdrachtgevers, 671 schoonmaakbedrijven en 23 adviseurs (zie voor volledig overzicht: www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl).