SAMEN LEVEN IS SAMEN AFSPRAKEN MAKEN

Weer 22 organisaties zien het belang van de Code.
Op woensdag 20 maart ondertekenden 22 organisaties de Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwasserbranche op een regionale ondertekeningbijeenkomst bij GeoFort in Herwijnen. Een record aantal organisaties had zich aangemeld: van Connexion, het Albeda Collega en het Instituut voor Fysieke Veiligheid tot een flink aantal kleine schoonmaakbedrijven als Graffiti-Ex, Glazenwassersbedrijf Rinie en E. Pieters schoonmaakbedrijf. Ook Geofort, de locatie waar de ondertekening plaatvond, ondertekende de Code. Onder de bezielende leiding van Kees Blokland, voorzitter van de commissie Code, ontstond een geanimeerd gesprek onder de ondertekenaars over de vraagstukken met betrekking tot de Code.

‘We doen onze zaken al conform de Code’, aldus de heer Bleezer van Westrom Risse. ‘De Code zit in de genen’, zo liet de heer Rutgrink van Accurate Cleaning Parnters weten. ‘Het is een bevestiging van het beleid dat we al een tijd voeren’, was de reactie van de heer Bakker van A3 bedrijfsdiensten. Diverse organisaties gaven eveneens aan dat zij het gevoel hadden al volgens de Code te werken en dat het voor hen dus een logische stap was om de Code te ondertekenen.
De heer Halfman van Masterkey Plus legde de basis voor het werken conform de Code een aantal jaren geleden al. Na een gesprek met de bonden was hij ervan overtuigd dat al in een bestek geregeld moet worden dat de schoonmaker centraal staat.

De gehele organisatie moet mee
Het Albeda College heeft op voorhand commitment aan de leiding gevraagd én gekregen om de Code in de nieuwe aanbesteding op te nemen. ‘Als het gaat om samen leven, dan gaat het ook om samen afspraken maken’, aldus de heer De Mik van het Albeda College. Zijn collega de heer Schipper, voegde daaraan toe: ‘De Code is ons aangeraden door de makelaar. Ook de opdrachtnemer moet zich aan de Code houden. Het begint met vertrouwen bij het contracteren’. ‘Bij het Instituut voor Fysieke Veiligheid heeft dit ertoe geleid dat alle medewerkers, ook de schoonmakers, na de verhuizing hebben meegedacht over verbeterpunten voor de gehele organisatie’, aldus mevrouw De Haan.
Tijdens deze bijeenkomst werd dit zeer duidelijk: in twee gevallen tekenen zowel opdrachtgever als opdrachtnemer de Code op hetzelfde tijdstip: Geofort en P4S bedrijfsdiensten en Oost Flevoland Woondiensten en Handy-Clean schoonmaak & bedrijfsdiensten. Oost Flevoland Woondiensten is hiermee een van de eerste woningbouwverenigingen die de Code ondertekent.

Aanspreken op schending van de Code
Naar aanleiding van een dialoog over de gunningscriteria als Emvi en laagste prijs, stelt een aantal schoonmaakbedrijven vast dat gunning op laagste prijs nog steeds voorkomt. Er gingen stemmen op om de organisaties die gunnen op laagste prijs strikt aan te spreken en aan te pakken. ‘Dat doen we ook’, aldus de commissievoorzitter, ‘ongeacht of het nu ondertekenaars zijn of niet. We gaan een gesprek met ze aan en als dat niet het gewenste resultaat oplevert, gaan we de vervolgstappen bekijken’. De commissie Code voelt zich hierin steeds meer gesterkt door reacties vanuit de branche. Blokland doet ook deze keer een oproep op de aanwezige ondertekenaars om de best en bad practices bij de commissie kenbaar te maken.

Nieuwe ondertekenaars
De volgende organisaties hebben de Code op woensdag 20 maart 2013 ondertekend: A3 bedrijfsdiensten, Accurate Cleaning Partners, AaRiverside, Albeda College, Alclean BV, Boran Facilitaire Diensten BV, Connexxion, E. Pieters Schoonmaakbedrijf B.V., Geofort, Glazenwasserij Rinie, Graffiti-ex, Handy-Clean schoonmaak & bedrijfsdiensten, Huub van Helden Schoonmaakdiensten BV, Instituut Fysieke Veiligheid, Kamphuis Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten, Masterkey-Plus, Oost Flevoland Woondiensten, P4S Bedrijfsdiensten, Saadhoff schoonmaakorganisatie, Schoonmaakbedrijf Wilms, Variant Schoonmaak Service BV, Westrom-Risse Facilitair.