Promen verwelkomd als nieuwe ondertekenaar

Promen heeft op dinsdag 17 april 2018 de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. Promen biedt een breed scala aan werkplekken en opleidingsmogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking, of aan mensen die om een andere reden moeite hebben op eigen kracht bij een werkgever aan de slag te gaan. Promen biedt werk aan mensen met een WSW-indicatie, maar ook aan mensen die via de gemeente naar Promen worden verwezen.

De heer Van de Water, bedrijfsmanager Promen, zegt dat het doel van Promen is om mensen klaar te maken voor de arbeidsmarkt. “Er wordt veel samengewerkt met reguliere bedrijven, zodat werknemers door kunnen stromen. Daarnaast onderschrijven wij het gedachtegoed van de Code en verwachten onze opdrachtgevers dat wij dit ook uitdragen”, aldus de heer Van de Water.

 

Samen naar een sterkere keten

De Code werd op 21 juni 2011 geïntroduceerd om een einde te maken aan de doorgeschoten marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Een initiatief waarmee de branche eerlijker en duurzamer kan werken. Alleen door actief samen te werken kunnen opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de branche een sterke keten vormen. De Code bevordert dat er bij het aanbesteden van schoonmaakwerk een goede balans ontstaat tussen prijs en kwaliteit, waarbij de kwaliteit van het werk een groter gewicht in de schaal gaat leggen. Dit bevordert ook het effectieve sociaal beleid. Al sinds enige tijd hebben ook andere branches zoals Catering, Beveiliging en Verhuizers de gedragscode ondertekend.

 

Elkaar ontmoeten

De Code commissie Verantwoordelijk Marktgedrag organiseert al sinds de introductie ervan, regionale ondertekensessies. Een bewuste keuze om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen over het toepassen van het Code gedachtegoed in de praktijk. Iedere keer blijkt weer dat er tijdens een bijeenkomst zinvolle tips naar voren komen.