Factoren die van invloed zijn op het tarief

Een realistisch tarief is afhankelijk van een aantal factoren:

 • CAO: elk schoonmaakbedrijf dat valt onder de CAO voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf is verplicht deze CAO te hanteren. Dat komt omdat de CAO algemeen verbindend is verklaard. De CAO geldt daarmee voor de gehele bedrijfstak. Het is een minimum-CAO wat betekent dat de uurlonen uit de CAO minimumlonen zijn. Meer betalen mag en gebeurt ook;
 • Werkgeverslasten: naast de uurlonen uit de CAO moet de werkgever ook de werkgeverslasten betalen. Deze lasten bestaan uit wettelijke werkgeverslasten (zoals premies werknemersverzekeringen) en niet wettelijke werkgeverslasten (zoals pensioenpremie en sectorale afdrachten);
 • Winstpercentage: elk (schoonmaak)bedrijf bepaalt zelf welk winstpercentage bij een bepaalde opdracht van toepassing is;
 • Objectspecifieke factoren zoals
  • de aard en inrichting van het schoon te maken object: is het schoon te maken object een kantoor, school of ziekenhuis of nog iets anders, hoe intensief worden de verkeersruimten gebruikt, hoe intensief worden de andere delen van het object gebruikt, is dit gebruik permanent of alleen gedurende een deel van de dag, gaat het om een nieuw of oud gebouw;
  • de bezetting van het object: wat voor bezetting kent het object (permanente of van 9 tot 5), wie zijn de gebruikers en wat is hun eigen verantwoordelijkheid (bv. kantoormedewerkers, leerlingen of patiënten), hoe groot is de bezetting tijdens de spitsuren en tijdens de daluren
  • hygiëne-eisen: welke hygiëne-eisen gelden voor het object (bv. restaurant, operatiekamer), moet de schoonmaker rekening houden met kankerverwekkende of andere stoffen (bv. cytostatica)
  • de aard van de vervuiling: gaat het om natte, kleverige vervuiling die verwijderd moet worden of losse, droge vervuiling
  • soort schoonmaak: gaat het om regulier schoonmaakonderhoud of wordt specialistisch onderhoud gevraagd, via welke methode wordt het object schoongemaakt (traditioneel of microvezel), wat voor soort contract is afgesloten (inspanningsgericht of resultaatgericht) en
  • de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer: is de relatie er een van partnership en samen moeten we het doen (opdrachtgever gunt de opdrachtnemer een goed belegde boterham) of is de relatie er een van wij versus zij.