Beslissing opdrachtgever om in- of uit te besteden

Bijna elke organisatie kreeg de laatste 20 jaar te maken met de vraag hoe niet kernactiviteiten te organiseren: inbesteden, uitbesteden of een combinatie van beide. Vanuit de gedachte dat een organisatie al haar werkzaamheden (eigen klantgerichtheid maar ook de werkzaamheden daaromheen) verantwoord wil inrichten.
Dit vraagstuk is niet alleen voor de opdrachtgever interessant en relevant maar voor álle stakeholders. De stakeholders worden immers beïnvloed door de beslissing tot welke vorm van in- en/of uitbesteding dan ook. Betrokkenheid bij dergelijke vraagstukken is dus cruciaal, ook om een gelijkwaardige en respectvolle samenwerking in de keten te kunnen (blijven) realiseren. Alleen dan kunnen alle partijen verantwoordelijkheid hiervoor dragen.

Elke organisatie neemt uiteindelijk zélf de beslissing. De beslissing tot in- en/of uitbesteden moet genomen worden op basis van reële argumenten. Hierbij moet de specifieke situatie van die betreffende organisatie (mét de belangen van de eigen organisatie en alle stakeholders) leidend zijn, in plaats van een generieke voorkeur voor inbesteden of uitbesteden.

Veel organisaties worstelen met de vraag hoe ze dit vraagstuk het beste kunnen aanpakken. Door de Code Schoonmaak is een whitepaper ontwikkeld die partijen kan helpen om rond dergelijke afwegingen in gelijkwaardigheid en met relevantie voor alle stakeholders in het proces op te laten trekken. Om handvatten te geven om daarmee rationeel en dus zonder vooroordeel, gestructureerd en beargumenteerd de dialoog over in- en/of uitbesteding te kunnen voeren. Om een passende beslissing te kunnen nemen en deze verantwoord in te regelen en uit te voeren. Om de opdrachtgeverrol professioneel in te kunnen richten. Het whitepaper richt zich primair op de schoonmaak, op overheden én marktpartijen.

Voor de Whitepaper Verantwoord Inbesteden en Uitbesteden, klik hier
Voor artikel van Elisabetta Manunza, hoogleraar Aanbestedingsrecht Universiteit Utrecht, klik hier