Social Return On Investment (SROI)

Steeds vaker nemen opdrachtgevers in hun offertevraag of aanbestedingsprocedure social return on investment (SROI) op. Dit wordt versterkt door de inwerkintreding van de Participatiewet en de eisen die aan ondernemingen worden gesteld t.a.v. het aantal arbeidsgehandicapten in het bedrijf. Social Return On Investment (SROI) is een methodiek voor het meten van de (extra) sociale en maatschappelijke waarde voortvloeiend uit een investering. Vaak wordt dit voor schoonmaakdienstverlening uitgedrukt in een SROI verplichting op het gebied van personeel. Dit houdt in dat een bepaald percentage van de loonsom (minimaal 5%) geïnvesteerd moet worden in het bieden van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Vanuit de Code wordt social return onderschreven. De schoonmaak- en glazenwassersbranche is bij uitstek een opstap- en doorstroombranche en laagdrempelig, dus geschikt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen. Maar dat moet dan wel gaan met respect voor de zittende medewerkers. Voorbeelden daarvan zijn het vervangen van medewerkers die weggaan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of geleidelijk aan de zittende schoonmakers op andere objecten plaatsen waardoor een plek vrijkomt voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Opdrachtgevers die een harde overstap naar social return maken, kunnen rekenen op een gesprek over de Code. In de praktijk levert deze harde overstap in een krimpende markt namelijk vaak tot ontslag omdat binnen de korte periode tussen aanzegging en einde contract geen passende functie beschikbaar is. En opdrachtgevers dragen in het licht van de Code verantwoordelijkheid voor het personeel bij hen op de werkvloer. Ook als social return wordt toegepast.

Tegenwoordig (2018) kent de schoonmaaksector geen krimpende markt meer. Daarom gaan steeds meer schoonmaakbedrijven samenwerkingsverbanden aan met scholen, instellingen en gemeenten. Doel hiervan is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen in schoonmaakwerk.