Informatie voor schoonmakers

Op diverse momenten in het proces is informatie voor schoonmakers van wezenlijk belang.

Als een contract ten einde loopt, wil de schoonmaker weten wat er gaat gebeuren. Blijft de schoonmaak uitbesteed of richt de opdrachtgever een eigen dienst op? Wat gebeurt er met de schoonmakers die op het object werken? Wanneer loopt het contract ten einde?

Als een nieuw contract gegund, wil de schoonmaker weten welke effecten dat heeft voor zijn positie. Mag hij/zij blijven werken waar hij werkt? Wordt hij/zij overgenomen door het verwervende bedrijf? Blijft hij/zij bij de verliezende werkgever en naar welk object gaat hij/zij overgeplaatst worden? Per wanneer gaat het nieuwe contract in?

Als een contract ingaat, moet de schoonmaker weten wat de afspraken zijn in het programma. Gaat om het om resultaatgerichte of inspanningsgerichte schoonmaak? Is dat een wijziging ten opzichte van het voorgaande contract? Worden frequenties en/of aantallen uren gewijzigd? Kennen de eindgebruikers de afspraken over de schoonmaak? Alleen op deze manier kan een schoonmaker adequaat reageren op klachten van eindgebruikers over de kwaliteit van de schoonmaak. Heeft de schoonmaker een off day gehad of is de vermindering van uren of frequentie daar debet aan?

Tijdens de uitvoering van een contract moet de schoonmaker weten of de opdrachtgever tevreden is met de dienstverlening. Hoe zijn de kwaliteitsmetingen? Moet er wat gewijzigd worden? Zo ja, wat? Is het doel daarmee de kwaliteit te verbeteren? Is daarover overleg met de opdrachtgever geweest? Per wanneer moet de wijziging ingaan? Wordt daarmee het aantal uren schoonmaak aangepast?

Ook stellen de schoonmakers informatie over ontwikkelingen bij de opdrachtgever zeer op prijs. Natuurlijk is voor hen ook de informatie over ontwikkelingen bij het schoonmaakbedrijf (de eigen werkgever) erg relevant. Is een verhuizing, fusie of vakantiesluiting aanstaande? Worden nieuwe mensen aangenomen? Krijgen zittende medewerkers een andere baan? Wat betekent dit voor de schoonmaak en de inzet van de schoonmakers? wat betekent dit voor de betrokken schoonmaker?
Hierbij is goede communicatie van cruciaal belang. Mondeling, schriftelijk of via andere media.