Informatie voor gebruikers

In de meeste inkooptrajecten worden eindgebruikers beperkt betrokken. Terwijl schoonmaak toch voor hen wordt ingekocht. Dus enige inbreng bij die inkoop zou wel verwacht mogen worden. Hetzelfde geldt voor de fase waarin het contract wordt uitgevoerd.
In uitbestedingen waar eindgebruikers wel worden betrokken is het resultaat positief. Een aantal voorbeelden:

  • Een onderwijsinstelling besluit de studenten te betrekken bij de inkoop van de schoonmaak. Wat verwachten zij van de schoonmaak en een schoonmaker? Dit leidt ertoe dat studenten veel meer dan voorheen hun eigen rommel opruimen, de onderwijsinstelling kan het budget voor de schoonmaak ruimer inzetten.
  • Een opdrachtgever neemt in zijn inkooptraject op dat hij de clean desk policy nastreeft. De voornaamste reden hiervoor is dat documenten veiliger zijn. Bovendien is het voor de schoonmakers prettiger. Want doordat de gebruikers de clean desk policy naleven, zijn de schoonmakers sneller klaar met het schoonmaken van bureaus. Ze hoeven immers niet overal omheen te werken. Dit draagt bij aan de tevredenheid van schoonmakers maar ook aan de beleving door de eindgebruikers.
  • Een organisatie met kinderdagverblijven staat op het punt om resultaatgerichte schoonmaak in te kopen. Via via hoort de inkoper dat een van de vestigingsmanagers een voorkeur heeft voor inspanningsgerichte schoonmaak. De inkoper vraagt daarop de voorkeur bij alle vestigingsmanagers uit. Allen geven inspanningsgerichte schoonmaak aan. De inkoper wijzigt zijn lijn en koopt conform de wensen van de vestigingsmanagers in. Inkoper en vestigingsmanagers blij.
  • Uit een combinatie van VSR KMS- en belevingsmetingen blijkt dat als een gebruiker goed op de hoogte is van de afspraken die zijn gemaakt met het schoonmaakbedrijf, de score van de waardering voor de schoonmaak één tot anderhalf punt hoger ligt.
  • Een grote bankinstelling gaat over op dagschoonmaak. Voorafgaand aan invoering ervan is aan eindgebruikers gevraagd wat zij daarin prettig en storend vinden. Een aantal voor de eindgebruikers storende handelingen worden nu uitgevoerd als de eindgebruikers niet aanwezig zijn.

Het advies vanuit de Code is dan ook om eindgebruikers bij de inkoop en uitvoering van schoonmaak te betrekken. Niet alleen maakt het de taken van de schoonmaker makkelijker, er ontstaat ook meer respect en inzicht voor de activiteiten bij schoonmakers én eindgebruikers. Bovendien stijgt de klantbeleving bij de eindgebruiker en de tevredenheid van de schoonmaker.