Duurzame inzetbaarheid

Steeds meer organisaties hebben beleid ontwikkeld over duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Zo ook de schoonmaakbedrijven. Doel van die duurzame inzetbaarheid is dat schoonmakers op een gezonde manier de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker: de pensioenleeftijd is opgetrokken en het aantal vacatures in de schoonmaakbranche stijgt.

In het licht van de Code is het de vraag in hoeverre opdrachtgevers hierin ook partij zijn. Zijn zij betrokken bij de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de werknemers van hun opdrachtnemer? Zo ja. In welke mate en activiteiten? Zo nee, waarom niet?
Want in de Code wordt die relatie wel degelijk gelegd. Zo is m.b.t. duurzame inzetbaarheid vermeld dat de werkgever daarvoor verantwoordelijk is en de opdrachtgever moet zorgen dat de werkgever het beleid daartoe kan volgen. Ook is in de Code opgenomen dat de opdrachtgever gelijkheid moet scheppen in omstandigheden voor eigen en andere medewerkers. Ervan uitgaand dat de opdrachtgever voor zijn eigen werknemer duurzame inzetbaarheid nastreeft en daarop acties zet, gelden dat streven en die acties ook voor de schoonmakers.