Uitleg over de NEN 2071 norm

In de NEN 2075 norm wordt onderscheid gemaakt tussen de

  1. kwaliteitscontrole voor procesbeheersing (dagelijks kwaliteitscontrole door het schoonmaakbedrijf) en
  2. de kwaliteitscontrole ten behoeve van de contractbeheersing.

De opdrachtgever kan de opdrachtnemer verplichten om dagelijkse kwaliteitscontrole conform NEN 2075 uit te voeren. Aansluitend kunnen dan vanaf de derde maand, na ingang van het schoonmaakcontract, kwaliteitsmetingen worden uitgevoerd door de opdrachtgever. Eveneens conform de NEN 2075 norm. De frequentie wordt vastgesteld op basis van een risicoprofiel. Onderdeel van een goed kwaliteitsmeetsysteem is de (tijdige en juiste) terugkoppeling van de resultaten aan de opdrachtnemer.
Doorgaans leidt de kwaliteitsmeting door de opdrachtgever tot een voldoende, als de dagelijkse kwaliteitsrondes goed worden toegepast.

Een voorbeeld van een kwaliteitsmeetsysteem conform de NEN 2075 norm is het VSR-DKS en VSR-KMS systeem. Klik hier voor meer informatie.