Wachtkamerovereenkomst

In een aantal aanbestedingen is het fenomeen wachtkamerovereenkomst opgenomen. Dat gebeurt als zekerheid voor de aanbestedende dienst. Doel van de aanbestedende partij is namelijk om de kans tot heraanbesteding gedurende de maximum contractduur tot het minimum te beperken.

Vanuit de Code is een wachtkamerovereenkomst met een lange duur niet gewenst. Het kan allerlei ongewenste effecten teweeg brengen. Dit is ook voor de Rijksoverheid reden geweest een wachtkamerovereenkomst niet meer toe te passen in de contracten van de Rijksoverheid.
Als u een wachtkamerovereenkomst toch opportuun acht, is het advies te kijken naar:

  1. De maximale duur van de wachtkamerovereenkomst: deze heeft een relatie met de looptijd van het contract; een wachtkamerovereenkomst van 3 jaar past niet bij een contract van 3 jaar en
  2. De toepassing van de wachtkamerovereenkomst: redelijkheid en billijkheid zullen altijd een rol spelen bij de toepassing van de wachtkamerovereenkomst. Ongeclausuleerde toepassing past daar niet bij.