Sociaal beleid

Sociaal beleid is een belangrijk onderwerp in de Code. Zowel voor de opdrachtnemer als de opdrachtgever. De opdrachtnemer is vanuit zijn rol als werkgever voor goed sociaal beleid verantwoordelijk, Maar ook de opdrachtgever heeft daarin een verantwoordelijkheid. Aan de ene kant vanuit een wettelijke verplichting: in de Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat een opdrachtgever verantwoordelijk is voor de veiligheid van al het personeel dat bij hem op de werkvloer loopt. Aan de andere kant vanuit een morele verplichting: als je fatsoenlijk zaken doet, moet je, ook voor de uitbestede diensten, een goed werkgever zijn.

Sociaal beleid is een ruim begrip. Het kan omschreven worden als een geheel van maatregelen dat nodig is om mens en arbeid goed op elkaar af te stellen. We kunnen dan denken aan arbeidsvoorwaarden (zoals beloning, opleiding, promotiekansen, beoordeling), duurzame inzetbaarheid (gezond het pensioen behalen), arbeidsomstandigheden (werktijden, veiligheid, werkdruk, belastbaarheid versus belasting), stijl van leidinggeven (coachend, hiërarchisch), bedrijfscultuur, werkklimaat, ruimte voor medezeggenschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bij de invulling van het sociaal beleid voor de schoonmakers kan de opdrachtgever zich de vraag stellen: wat hadden we gedaan, als de schoonmakers bij ons in dienst waren geweest? Een aantal voorbeelden van sociaal beleid voor en door opdrachtgevers:

  • Verstrekken van een gratis pas voor koffieautomaten
  • Geven van een attentie met Kerst
  • Overplaatsen van werknemers naar een ander deel van het object als dit beter past bij hun wensen, behoeften en capaciteiten
  • Geven van een bonus aan de schoonmakers als de afgesproken kwaliteit wordt behaald
  • Aan schoonmakers beschikbaar stellen van de kantine tijdens hun pauze
  • In overeenstemming brengen van woon/werkreistijd met het aantal werkuren
  • Organiseren van een gezonde werkdruk
  • Regelen van een verantwoorde span of control voor de leidinggevende

Een belangrijk onderdeel van sociaal beleid is het zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Als opdrachtgever bent u daartoe wettelijk ook verplicht. Ook voor de schoonmakers van het schoonmaakbedrijf dat u inhuurt. Zorg dus dat u weet welke arbeidsrisico’s mensen bij u lopen en dat u deze risico’s zoveel mogelijk voorkomt of beperkt.
U kunt hier checken of u uw arbozaken op orde heeft.