Overgangstermijn voor schoonmakers

In de CAO voor de Schoonmaak- en glazenwassersbranche is een contractwisselingsparagraaf opgenomen. Van contractswisseling is sprake indien een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf als gevolg van een heraanbesteding hetzelfde (of nagenoeg hetzelfde) object verwerft (artikel 38 lid 1 CAO).

Het verwervende schoonmaakbedrijf doet schoonmakers die op het bewuste object werken en aan bepaalde voorwaarden voldoen, een aanbod tot overname.
Om alle CAO-eisen rondom deze contractswisseling af te kunnen handelen is in de Code een termijn van twee maanden opgenomen. Sociale partners in de schoonmaak- en glazenwassersbranche zien een termijn van drie maanden als meest verantwoordelijke overgangstermijn. Zeker bij schoonmaak in onderwijsinstellingen, waarbij de ingangsdatum in een schoolvakantie valt.

Conform de Code houden opdrachtgevers bij een contractswisseling rekening met de positie en welzijn van de betrokken medewerkers. Hierbij is de CAO leidend, geldt een overgangstermijn van minimaal twee maanden na definitieve gunning en wordt tijdige en volledig informatie aan de schoonmakers gegeven.

Er komt veel kijken bij het overnemen van een contract. Voor een overzicht van de activiteiten, klik hier!