Integriteit

Fatsoenlijk zaken met elkaar doen vereist integriteit van alle betrokkenen: opdrachtgever, opdrachtnemer/werkgever, adviseur en werknemer. Dit geldt voor alle fasen in het proces, niet alleen voor het inkoopproces maar ook voor de uitvoering van contractsafspraken. Integriteit uit zich onder andere in:

  • Doen wat je belooft en hebt afgesproken (in frequentie, aantallen uren, termijnen, communiceren als afspraken niet haalbaar zijn e.d.)
  • Je aan procedures en regels houden (bijvoorbeeld tijdens het inkoopproces. Dit betekent dat je een schoonmaakbedrijf, betrokken in een procedure, niet mag bevoordelen tijdens dat proces)
  • Onafhankelijk opereren en geen afhankelijkheidsrelaties creëren (door bijvoorbeeld koppelverkoop door de verplichting kwaliteitsmetingen in te kopen bij het inkopen van begeleiding tijdens een inkoopproces)
  • Tussentijdse wijzigingen in een contract schriftelijk vastleggen en met partijen daarover communiceren (zodat alle partijen dezelfde uitgangspositie hebben)
  • Alle gewerkte uren betalen (de schoonmaker mag niet voor eigen rekening werken)
  • Realistische afspraken maken met de contractspartners (voldoende budget uittrekken, een realistisch tarief offreren en afspreken, het aantal uren relateren aan de gewenste en afgesproken kwaliteit)
  • Kwaliteitscontroles uitvoeren op de afgesproken tijd, een nulbeurt afspreken bij onvoldoende kwaliteit, een continue herstel- en verbetercyclus opzetten en evt. reële boetes opnemen in het contract. Wat reëel is, is mede afhankelijk van de totale kosten van het contract. Check hier het standpunt van de Commissie van Aanbestedingsexperts over het hanteren van een bonus/malus systeem.
  • Waar leveren voor je geld (als werknemer niet de kantjes eraf lopen)
  • Elkaar met respect behandelen (elkaar gedag zeggen, een gesprekje aangaan, aandacht voor belangrijke persoonlijke gebeurtenissen).

Kortom: behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden.