Inkooptraject zelf doen of kennis inkopen

Voordat een opdrachtgever met een aanbestedingsprocedure start, moet hij bedenken of hij het gehele inkooptraject zelf gaat uitvoeren. De opdrachtgever kan namelijk deze kennis ook inkopen.
Veel grote opdrachtgevers hebben voldoende kennis in huis om het inkooptraject zelf te doen. Toch denken ook zij na over het inkopen van externe kennis en ondersteuning bij inkoopvraagstukken. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn, op strategisch, tactisch of operationeel gebied. Een opdrachtgever kent de Europese Aanbestedingsregels onvoldoende, schat de risico’s te hoog in of heeft simpelweg onvoldoende tijd voor het gehele inkooptraject.
Als een opdrachtgever voor de begeleiding van het aanbestedingstraject een externe adviseur inschakelt, houdt hij rekening met:

  • Kennis van aanbestedingstrajecten o.a. wet- en regelgeving, realistische tarieven en productiviteitsnormen, calculaties
  • Kennis van de schoonmaakmarkt
  • Ervaring met aanbestedingstrajecten in de schoonmaak en soortgelijke objecten
  • Inlevingsvermogen (in opdrachtgever, gebouwen en problematiek)
  • Certificering (door onder andere de branchevereniging)
  • Onafhankelijkheid (van onder andere de uitkomsten van hun advies/opdrachtnemers/ opdrachtgever)
  • Objectiviteit
  • Transparantie en
  • Onderschrijving van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

Overigens blijft de opdrachtgever in alle gevallen verantwoordelijk voor de aanbesteding. Óók als hij een externe adviseur inschakelt.

Klik hier voor een artikel over de verantwoordelijkheid voor een schoonmaakaanbesteding

Klik hier voor gecertificeerde adviseurs