Aanbesteding op beste prijs-kwaliteit verhouding

Het toepassen van beste prijs-kwaliteitsverhouding is een methode om extra kwaliteit te honoreren. De opdrachtgever beoordeelt de inschrijving niet alleen op prijs, maar ook op andere (kwaliteits)criteria. Alleen bij uitzondering mag het criterium laagste prijs of laagste kosten nog worden toegepast volgens de Aanbestedingswet 2012. De motivering hiervoor moet dan worden vastgelegd in het aanbestedingsdocument. De gewijzigde wet is per 1 april 2016 in werking getreden. Meer informatie hierover kunt u hier terugvinden.

Dit sluit aan bij de ideeën in de Code. De kwaliteit van de dienstverlening staat centraal. Kwaliteit en prijs staan in een realistische verhouding tot elkaar. Partijen hanteren verantwoorde, professionele, haalbare, aantoonbare en controleerbare normen.
Aanbesteden en inschrijven op alleen laagste prijs is niet de keuze van de Code. Dit zorgt voor een risico op een inschrijving en gunning op een niet realistische prijs. Dat heeft weer negatieve gevolgen voor de werkdruk, kwaliteit en daarmee het kunnen voldoen aan de contractsafspraken, het ziekteverzuim en verloop bij de schoonmakers en tevredenheid van gebruikers.

Daarbij is het belangrijk te bekijken of het schoonmaakbedrijf zich aan de (wetteljike) regels houdt. Als opdrachtgever bent u er verantwoordelijk voor – en soms ook aansprakelijk – om zaken te doen met schoonmaakbedrijven die zich aan de regels houden. Zo helpt u misstanden in de branche voorkomen. Daarom heeft de inspectie SZW een checklist opgesteld. Hierin zijn aandachtspunten opgenomen waarmee de opdrachtgever rekening kan houden bij het contracteren van een schoonmaakbedrijf. Dit betekent overigens niet dat er nooit fouten gemaakt worden. Het gebruik van de checklist vermindert dit risico wel.
Klik hier voor de checklist

Soms hebben inkopers moeite met het bepalen van die criteria voor het verkrijgen van de beste prijs-kwaliteitverhouding.
Klik hier voor een aantal voorbeelden
Klik hier om te zien hoe opdrachtgevers sociaal aanbesteden

Ook bij de inkoop van specialistisch schoonmaakonderhoud is de beste prijs-kwaliteit verhouding soms lastig te bepalen. De OSB heeft een Whitepaper opgesteld waarin een aantal criteria beschreven staan waarop een opdrachtgever een glasbewassingsbedrijf kan selecteren conform de Code. Niet verrassend komt hier het veiligheidsbeleid aan de orde. De opdrachtgever is namelijk mede verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van het werk.
Voor meer informatie: zie de OSB whitepaper Glasbewassing Inkopen. Deze vindt u als ondertekenaar op uw persoonlijke pagina.

Als u een klachten en/of geschil heeft met betrekking tot aanbestedingsprocedures waarop de Aanbestedingswet 2012 van toepassing is, kunt u gebruik maken van het advies Klachtafhandeling van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Het advies biedt belanghebbenden een laagdrempelig instrument voor het oplossen van geschillen. Ook dienen er bewijsstukken te worden overgelegd ter onderbouwing van de klacht.

Lees ook het bericht over Verantwoord aanbesteden begint bij de opdrachtgeven (bron: Aanbestedingscafé)

Lees ook het bericht ‘Kwaliteit en sociaal aspect steeds belangrijker bij aanbesteden schoonmaak’ (bron: Service Management)

Lees ook het bericht ‘Duurzame kwaliteit bij aanbesteden: “Het gaat om meer dan geld alleen” (bron: Service Management)