Wat als het einde van het contract nadert?

Voor alle contractspartijen is het belangrijk de einddatum van een contract in de gaten te houden. De Code adviseert partijen vroeg in het traject met elkaar in gesprek te gaan over het vervolg. Want alleen dan kunnen partijen zich goed voorbereiden op de gevolgen van zo’n contracteinde. Waarbij het geen vanzelfsprekendheid is (of dat zou het in ieder geval niet moeten zijn) dat de huidige opdrachtnemer ook voor de komende jaren het contract krijgt. De opdrachtgever bekijkt periodiek binnen het aanbod van opdrachtnemers opnieuw wat voor een komende periode de beste (set) opdrachtnemer(s) is.

Aandachtspunten in een dergelijk gesprek zijn minimaal:

  • Mogelijkheid tot verlenging van het contract: zo ja, onder welke voorwaarden en welke afspraken? Zo nee, welk traject dan?
  • Effecten bij de schoonmakers: o.a. tijdig informeren van schoonmakers, voorbereiden op mogelijke contractswisseling , bij opdrachtgever aangeven wat beter kan in een volgend contract;
  • Effecten bij het schoonmaakbedrijf: zoals de mogelijkheid om in te schrijven op de nieuwe opdracht, personeelsadministratie op orde t.b.v. eventuele contractswisseling, informeren van schoonmakers over vervolgstappen;
  • Effecten bij de opdrachtgever: waaronder voldoende kennis, deskundigheid en capaciteit om vervolgstappen te ondernemen, naadloze overgang naar nieuwe opdrachtnemer (en daarmee bemoeienis bij de overgang van schoonmakers bij contractswisseling).

Klik hier voor de activiteiten bij Voorbereiding van aanbestedingen