WAAR MOET EEN ZELFVERKLARING AAN VOLDOEN?

Wist u dat slechts 35% van de bedrijven de zelfverklaring op tijd inlevert? En dat sommige bedrijven een kwalitatief goede zelfverklaring inleveren terwijl andere bedrijven zichzelf tekort doen en daar zichzelf zeker in kunnen verbeteren? Wij plaatsen alle zelfverklaringen op de website. Dus grijp uw kans om te laten zien hoe u de Code toepast.

Wat was uw reden om de Code Verantwoordelijk Marktgedrag te ondertekenen? Hoe heeft u in het afgelopen jaar de Code toegepast? En hoe gaat u er het komende jaar mee verder?

Op de toepassing van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ligt een vorm van monitoring: via een zelfverklaring.

Waar moet een zelfverklaring aan voldoen?

1. De zelfverklaring wordt door ondertekenaars elk jaar (vóór 1 juli) opgesteld;
2. De zelfverklaring wordt elk jaar voor 1 juli aan de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag gezonden via marktgedragschoonmaak@ras.nl;
3. In de zelfverklaring kijkt u terug op het afgelopen kalenderjaar: hoe heeft ú de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in het afgelopen jaar toegepast;
4. Een vooruitblik. Wat wilt u het komend jaar doen met de Code? Wat is uw doel met de toepassing van de Code voor de komende periode?;
5. De commissie benoemt elk jaar een onderwerp dat in de zelfverklaring centraal staat. Voor de zelfverklaring over 2015 is dit het ‘gesprek met schoonmakers op de werkvloer en sociaal beleid.’ Elke ondertekenaar neemt in de zelfverklaring (in te leveren voor 1 juli 2015) een passage op over het gesprek met schoonmakers op de werkvloer. De commissie publiceert een format op de website hoe u dit gesprek kunt organiseren;
6. De commissie zal elke zelfverklaring na ontvangst bekijken. Ongewijzigde of miniem gewijzigde zelfverklaringen ten opzichte van eerdere versies worden niet meer geaccepteerd. Ondertekenaars zal worden gevraagd een andere, nieuwe zelfverklaring aan te leveren. Totdat deze nieuwe zelfverklaring is ontvangen gaat de commissie ervan uit dat de ondertekenaar geen zelfverklaring heeft aangeleverd en

 

Om ondertekenaars te ondersteunen hebben we de voorbeeldvragen voor een zelfverklaring op de website gepubliceerd. De ondertekenaar is echter zélf verantwoordelijk voor de inhoud. Ook publiceren we tips voor het organiseren van een gesprek met schoonmakers op de werkvloer op de website.

De zelfverklaring kan een apart document zijn maar kan ook als onderdeel in uw jaarverslag opgenomen worden. In dit laatste geval ontvangen wij graag dit onderdeel voor op onze website.

Als u ondanks dat nog vragen heeft over de zelfverklaring, kunt u deze stellen viamarktgedragschoonmaak@ras.nl

Zelfverklaringen van voorgaande jaren worden van de website verwijderd. De website toont alleen de zelfverklaringen over het laatste kalenderjaar.

Wat als een ondertekenaar geen zelfverklaring aanlevert?
Als een ondertekenaar de zelfverklaring niet inlevert, is dit te zien op de website. Er is dan immers geen zelfverklaring van die ondertekenaar beschikbaar. Eerdere versies van de zelfverklaringen zijn namelijk verwijderd. Een eerste mail zal worden gezonden aan de ondertekenaar met een uitleg van de mogelijke consequenties als de zelfverklaring niet wordt ingeleverd.

Als de zelfverklaring voor de tweede keer niet ingeleverd wordt, wordt een eerste sanctie  opgelegd. Dit omdat de zelfverklaring een fundamenteel onderdeel is van de toepassing van de Code. Op de website zal dan expliciet worden aangegeven welke ondertekenaars de zelfverklaring voor de tweede keer niet hebben ingeleverd. Ook nu stuurt de commissie een mail met mogelijke consequenties aan de ondertekenaar.

Als een zelfverklaring voor de derde keer ook niet wordt ingeleverd, kan de commissie overgaan tot de uiterste sanctie: het verwijderen van de organisatie als ondertekenaar van de Code. De ondertekenaar kan zich dan ook niet meer aanprijzen als Code-ondertekenaar.